Vem som ska kallas till bouppteckning

FRÅGA
Vi är två helsyskon vår far avled 1991, han hade ett barn sedan tidigare som fick ut sitt arv efter honom direkt. Nu har vår mor gått bort, ska vår fars särkullsbarn kallas till bouppteckningen efter vår mor? Ska kopia på vår fars bouppteckning bifogas vår mors bouppteckning till Skatteverket?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Din fars barn har inte arvsrätt efter din mor om detta barn fick ut hela sitt arv efter fadern vid dennes död. Särkullbarn kan annars avstå hela eller delar av sin arvslott till den efterlevande maken, för att sedan få ut resten vid dennes död. Om detta är fallet har särkullbarnet arvsrätt efter den efterlevande maken och ska då kallas till bouppteckning.

Vad gäller vad som ska skickas in till Skatteverket gör du enklast i att kontakta dem direkt och fråga. Här finns mer nyttig information från Skatteverket om bouppteckning: http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/narenanhorigdor/bouppteckning.4.18e1b10334ebe8bc80001217.html

Elin Brännström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll