Vem som har rätt att begära registerutdrag samt dess gallringstid

2016-10-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag arbetar som sjuksköterska och är inne på att byta jobb. Tänkte söka mej till diverse bemanningsföretag, dvs jobba som hyrsjuksköterska. Nu är det så att jag är dömd för snatteri 2 ggr för två år sedan, en väldigt dum grej jag aldrig kommer göra igen, och naturligtvis idag skulle vilja ha ogjort. Det jag undrar är om detta kommer att komma fram när jag söker denna typ av jobb? Har de rätt att titta i belastningsregistret själva? Eller ska detta gå genom mej, alltså att jag inkommer med ett utdrag? Kommer dessa domar att synas, eller är det bara grövre brott som syns?Stort tack på förhand för svar! Med vänlig hälsning / Ann
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad som gäller i fråga om belastningsregistret regleras i Lag (1998:620) om belastningsregister.

Vem som har rätt att begära utdrag från belastningsregistret

Svenska (och i viss utsträckning utländska) myndigheter har rätt att få ut uppgift från belastningsregistret enligt 6 §. När det kommer till enskilda så är huvudregeln att endast den som uppgiften avser får hämta ut uppgift om sig själv från belastningsregistret, 9 §. Det är dock så att om det behövs pga anställning eller uppdrag i verksamhet som avser vård eller som är av betydelse för förebyggande eller beivrande av brott, så har en enskild rätt att begära utdrag även om annan enskild för det fall det är föreskrivet av regeringen, 10 §. Jag kan dock inte hitta ett särskilt stöd för att din typ av arbetsgivare ska ha den rätten. Även om din ev. framtida arbetsgivare inte har rätt att på egen hand begära registerutdrag så kan arbetsgivaren kräva av dig att du innan anställning lämnar ett utdrag. (Frågan har dock varit föremål för utredning och förslag har legat uppe för att man ska förbjuda arbetsgivare att utan stöd i lag kräva registerutdrag, se SOU 2009:44 samt SOU 2014:48. I nuläget är det dock möjligt och lagligt för arbetsgivaren att göra det.)

Hur länge syns ”en prick” i registret?

Hur länge ett brott finns med i belastningsregistret är beroende av påföljden för brottet, det är det som avgör den s.k. gallringstiden. Jag kan därmed inte ge ett direkt svar på hur länge brottet du begått kommer synas i registret, men den kortaste gallringstiden är tre år (som gäller åklagares beslut att inte åtala minderårig), så om brottet begicks för två år sedan så lär det fortfarande finnas kvar i registret. Övriga gallringstider är fem och tio år, och du kan läsa mer om vilka tider som gäller för vilka påföljder i 17 § lag om belastningsregister. Vid t.ex. böter gäller en gallringstid på fem år.

Hoppas att du fick svar på din fråga, om inte så är du välkommen att komma in med en ny fråga till oss här på Lawline.

Vänligen,

Fanny Rudén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2466)
2020-10-24 Hets mot folkgrupp
2020-10-22 Besvarar Lawline skolfrågor?
2020-10-19 Hur länge finns en uppgift kvar i belastningsregistret?
2020-10-19 ​Utsatt för brott utomlands.

Alla besvarade frågor (85316)