Vem sköter dödsbo om ingen av kusinerna vill?

FRÅGA
Hej!En kusin till mig har avlidit. Han har skrivit testamente där merparten av hans kapital går till ett sjukhus! Jag har sett till att han blev begravd. Men min fråga är vem som tar hand om dödsboet, gör bouppteckning, ser till att begravningen blir betald m.m. Vi är några kusiner och ingen av oss har något intresse i att sköta detta.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vad som händer efter att någon avlidit finns främst i ärvdabalken (ÄB).

Vem sköter dödsboet?

De som huvudsakligen ska ta hand om ett dödsbo är make, sambo, universell testamentstagare eller arvingar till den avlidne (18 kap 1 § ÄB). Det framgår inte ur din fråga om du och de andra kusinerna blivit omnämnda i testamentet, men oavsett vilket har ni ingen skyldighet att sköta allt som gäller dödsboet.

Är ni inte dödsbodelägare har ni ingen skyldighet att göra någonting. Om ni är dödsbodelägare så kan ni se till så att en boutredningsman förordnas, som i så fall kommer att ta hand om allt. Delägare i dödsboet kan själva utse en boutredningsman eller så kan tingsrätten på begäran göra det istället (19 kap 1 § ÄB). Ibland finns även en specifik boutredningsman omnämnd i testamentet (en testamentsexekutor) och i så fall är det denna person som i första hand får tjänsten.

Du kan läsa mer om bouppteckningsmän och hur ansökan går till på domstol.se.

Vem betalar för en begravning?

Vanligtvis tas betalning för begravning ur dödsboet. Om ingen anhörig vill ordna detta så är det kommunen som sköter det (5 kap 2 § begravningslag). Eftersom du skriver att du sett till att släktingen blev begravd är det möjligt att du själv ingått avtal med begravningsbyråer eller liknande, och om så är fallet kommer du att behöva fullgöra dessa avtal. Detta kan innebära att du måste sköta betalningen, men oavsett vilket har du då rätt till ersättning från dödsboet motsvarande kostnaderna.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?