Vem ska utföra bouppteckningen?

FRÅGA
Vår mor har avlidit. Arvingarna är min bror och jag. Vem utför bouppteckningen?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om arv och bouppteckningar regleras i ärvdabalken (ÄB).

Ni utser vem som utför bouppteckningen

Det är du och din bror som dödsbodelägare (arvingar) som har till uppgift att utse två utomstående förrättningsmän som har juridiskt ansvar för bouppteckningen. (20 kap. 2 § ÄB) Dessa förrättningsmän ska utses av er båda eller den av er med bäst insyn i dödsboet. Ansvaret för att en bouppteckning görs ligger på er båda som dödsbodelägare, men den av er som tagit hand om er mors egendom har det yttersta ansvaret för att bouppteckningen blir utförd.

Vad gör förrättningsmännen?

Förrättningsmännen sköter bouppteckningen för att se till att värderingen av er mors egendom stämmer och att allt annat är rätt antecknat. Det är du och din bror som bestämmer tid och plats för bouppteckningen. Bouppteckning ska göras senast tre månader efter er mors dödsfall. När bouppteckningen har gjorts ska den skickas in till Skatteverket och registreras där. (20 kap. 1 § ÄB, 20 kap. 8 § ÄB)

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga Hälsningar,

Annelie Burström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (919)
2020-02-10 Kan jag klandra en bouppteckning och att jag blivit arvlös?
2020-02-01 Vad gäller för bröstarvingars rätt vid en bouppteckning?
2020-02-01 Tagit tillgångar utan godkännande av övriga dödsbodelägare
2020-01-31 Vilka ska kallas till ett bouppteckningssammanträde?

Alla besvarade frågor (77201)