Vem ska tilldelas arvet efter en barnlös avliden person?

2015-12-15 i Arvsordning
FRÅGA
A dog som en 28 års gammal man, Han hade inte barn. A hade en syster från sin mors sida, och två halvsystrar från sin fars sida. Arvet går till mor och far. Ska far dela sin del med de halvsystrar?Kan man överklaga ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

När det gäller fördelningen av arv efter den avlidna kan följande sägas. Om en make eller maka finns till den avlidne är utgångspunkten att denna ärver innan de eventuella gemensamma barnen. Särkullbarnen har dock en rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § ärvdabalken).

Om ingen överlevande make eller maka finns gäller följande. Det är så att barnen tillhör den första arvsklassen och ärver direkt efter sina föräldrars död (2 kap. 1 §). Om inga barn finns är det föräldrarna som ärver. Om någon, eller ingen, av föräldrarna inte är vid livet, ärver syskonen (2 kap. 2 §). I sista hand ärver mor- och farföräldrar. Om inte dessa lever, träder deras barn, dina mostrar, morbröder, fastrar och farbröder in (2 kap. 3 §). Detta är arvsfördelningen som gäller, om inte du har ett testamente som föreskriver annat. Det går inte att överklaga att reglerna ser ut som de gör, men det finns möjlighet att klaga på att till exempel bouppteckningen gått till på ett felaktigt sätt. Men slutsatsen är således att det är korrekt att arvet går till mannens mor och far, som får dela lika på arvet. Systrarna har inte rätt till arvet.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1525)
2020-11-27 Har efterlevande makes arvingar rätt till arv från den först avlidne?
2020-11-26 Fördelning av arv
2020-11-26 Vem ärver vid efterarv?
2020-11-23 Kommer jag att ha någon rätt till arvet efter min farfar när han går bort?

Alla besvarade frågor (86531)