FrågaFAMILJERÄTTBodelning06/04/2020

Vem ska ta upp bilen som tillgång i sitt giftorättsgods?

Rent juridiskt kan bara en person stå som ägare på ett fordon. Bilen köptes in gemensamt till familjen. Inga äktenskapsförord finns. Nu när vi ska göra en bodelning är bilens värde en tillgång. Ska man räkna 50% av värdet på bilen var då det varit en bil vi delat eller är det den person som står som ägare som ska räkna hela värdet som en tillgång i bodelningen?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det som ska ingå i en bodelning är giftorättsgods, dvs. det som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Bilen ingår i bodelningen, eftersom det inte framkommer några uppgifter om att den skulle vara enskild egendom (t.ex. pga. äktenskapsförord, arv, gåva eller liknande).

I andelsberäkningen, alltså det stadiet där makarnas tillgångar och skulder ställs upp, ska bilens värde ställas på ena makens sida eller hälften av bilens värde på båda makarnas sida. För att värdet på bilen ska fördelas lika mellan er måste den andra maken vara en s.k. dold samägare, vilket innebär att den andra maken äger hälften av bilen trots att den andra maken står som ägare. Principen om dold samäganderätt framgår av rättspraxis, dvs. Högsta domstolens domar. Följande tre krav ska vara uppfyllda för att någon ska anses vara dold samägare:

1. Bilen ska ha köpts för gemensamt bruk,

2. Den make som inte står som ägare på bilen har lämnat ett ekonomiskt bidrag till bilköpet, samt att

3. Båda makarna har haft för avsikt att äganderätten till bilen ska vara gemensam

I ert fall har bilen köpts in för gemensamt bruk (familjen) och den andra maken lämnade ett ekonomiskt bidrag, eftersom ni köpte bilen tillsammans. I och med detta finns det stor sannolikhet att ni också hade för avsikt att äga bilen tillsammans, vilket innebär att förutsättningarna för dold samäganderätt är uppfyllda.

Om bilens värde skulle vara 225 000 kr kommer hälften av bilens värde därför att tas upp på varje makes tillgångar. Alltså kommer Make A ha en tillgång på 112 500 kr (1/2 bilen) och make B likaså. Skulle inte förutsättningarna för dold samäganderätt vara uppfyllda kommer maken som står på bilen att ta upp den som sin tillgång, dvs. 225 000 kr (1/1 bilen).

Hoppas detta gav dig vägledning!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco EdlundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000