Vem ska ta hand om dödsboet?

Hej Vi är två systrar som har en halvsyster alla tre har samma pappa nu har vår pappa dött och vår halvsyster vill ta hand om dödsboet ensam då jag och min syster inte haft så bra kontakt med honom har hon rätt att göra så

Lawline svarar

Hej och tack för du vänt till Lawline med din fråga!

När jag besvarar denna fråga kommer jag dela upp svaret i rubriker så det blir lättare rent pedagogiskt. Längst ner finns svaret på din fråga.

Allmänt om dödsbon:

Arv regleras i ärvdabalken. När en person avlider uppkommer ett dödsbo. Dödsboet betraktas som en juridisk person där samtliga dödsbodelägare har en andel. Vilka som är dödsbodelägare framgår av 18 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Enligt nämnda paragraf är efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare dödsbodelägare. Eftersom du säger att ni alla tre har gemensam pappa så är ni arvingar enligt 2 kap. 1 § ÄB. Således är ni alla tre dödsbodelägare.

Förvaltning av dödsbon:

Dödsbodelägare förvaltar dödsboet gemensamt enligt 18 kap. 1 § ÄB. Således måste dödsbodelägare enligt huvudregeln vara eniga om de åtgärder som görs i dödsboet. Det finns undantag och därmed kan en dödsbodelägare förvalta vissa åtgärder själv, men det är bara om ärendet inte kan skjutas upp, exempel om en fördröjd åtgärd skulle skada dödsboet ekonomiskt.

Svaret på din fråga:

Enligt ovanstående så ska ni tre tillsammans sköta om dödsboet eftersom huvudregeln stadgar att dödsbodelägarna förvaltar dödsboet gemensamt. Om ni inte kan komma överens om förvaltningen, kan varje dödsbodelägare ansöka till tingsrätt om att dödsboet ska företrädas av en boutredningsman, se 19 kap. 1 § ÄB. Boutredningsmannen tar då över förvaltningen och ska se till så dödsboet blir utrett och har även rätt att dela arvet. Du kan läsa mer om boutredningsman här.

Hoppas detta svar gav klarhet!

Vänligen

Anton MagnussonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”