FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis30/06/2022

Vem ska man rikta sin polisanmälan mot, företag eller anställd?

Om jag kommunucerar med en person på ett företag och gör affärer med honom. Han använder företagets mailadress. Det visar sig att han är en bedragare. Och gjort affärer för egen räkning. Vem skall jag polisanmäla? Företaget för oaktsamhet eller personen för bedrägeri? Jag har ju bara företagets ord på att han bedragit företaget. I och med att bolagets mailadress använts så har jag trott att jag haft dialog med bolaget.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Polisen utreder och beivrar brott enligt polislagens 2 §. Enbart fysiska personer kan straffas för att ha begått brott. Det vore därmed lämpligt att polisanmäla den enskilda personen för hans agerande. Sedan kanske det var någon annan på företaget som kan anses ha främjat brottsligheten och därigenom också har gjort sig skyldig till ett brott men det borde polisens följande förundersökningen kunna visa i sådana fall. Om du inte har någon vidare information om någon medgärningsman på företaget så låter det lämpligt att anmäla den person som du haft kontakt med.  

Hälsning,

Egil SellgrenRådgivare