Vem ska kallas till bouppteckningen om det finns ett upprättat testamente?

FRÅGA
Om en man som är gift inga egna barn har skrivit ett testamente till sin hustrus förmån, skall hans syskon kallas till bouppteckning? Blir dom trots testamentet efterarvingar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i ärvdabalken (ÄB).

Vem ska kallas till bouppteckningen?

De arvingar som är legala arvingar till den avlidne ska kallas till bouppteckningen tillsammans med efterlevande make och eventuella testamentstagare. I detta fallet så är det den avlidnes syskon och hustrun som ska kallas till bouppteckningen även om ett testamente har upprättats enbart till hustruns förmån.

När kan testamentet göras gällande?

För att ett testamente ska kunna göras gällande så måste det vinna laga kraft. Detta sker först efter att testamentet har delgetts alla de legala arvingarna och ingen av dessa väljer att klandra testamentet (14 kap. 5 § ÄB). Detta måste göras inom sex månader från det att de blivit delgivna testamentet.

Om arvingarna väljer att klandra testamentet så kan de väcka talan om detta i tingsrätt. För att det ska kunnas göras behöver det finnas en grund för klander vilket kan avse formfel, psykisk störning eller obehörig påverkan (13 kap. 1-3 § ÄB).

Om arvingarna vid bouppteckningen väljer att godkänna testamentet så vinner detta laga kraft och hustrun ärver all den avlidnes kvarlåtenskap med full äganderätt (14 kap. 4 § ÄB).

Att hustrun ärver kvarlåtenskapen med full äganderätt innebär att hon får lov att bruka den så som hon önskar och kan då även skänka samt testamentera bort den.

Har syskonen rätt till efterarv?

Om det inte finns något förordnande i testamentet om att syskonen ska erhålla en del av kvarlåtenskapen i form av ett efterarv så är rätten till efterarv utesluten.

Sammanfattning

Om den avlidne har syskon så ska dessa kallas till bouppteckningen tillsammans med hustrun och eventuella andra arvingar. Om den avlidne har testamenterat hela sin kvarlåtenskap till sin hustru så vinner detta testamente laga kraft om det inte klandras inom sex månader eller om det godkänns av de övriga arvingarna. Syskonen har inte rätt att taga efterarv om detta inte framgår i det testamente som har upprättats.

Hustrun ärver kvarlåtenskapen med full äganderätt om det inte föreskrivs något annat i testamentet.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor och att mitt svar var till hjälp!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (936)
2020-03-30 Värdering av egendom vid arvskifte
2020-03-29 Dödsbo på obestånd och dess framtid
2020-03-28 Avräkning skuld från dödsbo
2020-03-28 Inte överens om förvaltning av dödsbo

Alla besvarade frågor (78502)