Vem ska få barnbidraget och vem är skyldig att betala för barnen?

2017-10-07 i Underhåll
FRÅGA
Jag har två barn med mitt ex, barnen som just nu bor med mig och varannan helg hos honom. Jag har inte krävt nåt underhåll pga olika orsaker. Men jag har ett barnbidrag och han har ett, men vem skulle egentligen ha de och vad ska de gå till? Jag tycker jag borde ha båda men är orolig att han då kommer tycka jag ska betala allt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om barnbidrag hittar du i socialförsäkringsbalken (SFB). Vissa regler om föräldrars ekonomiska ansvar för sina barn finns också i föräldrabalken (FB). Jag utgår från att både du och den andra föräldern är vårdnadshavare till båda barnen. Först kommer jag gå igenom vad som gäller i de här frågorna i allmänhet och sist i svaret hittar du en sammanfattning och några råd.

Vad ska barnbidraget gå till?

Exakt vilka kostnader som barnbidraget ska täcka regleras inte i lag. Barnbidraget är ett ekonomiskt stöd till föräldrar och kan ses som en slags kompensation för alla kostnader som man får till följd av att man vårdar barn. Bidraget är inte öronmärkta för någonting särskilt, utan ska hjälpa föräldrar att uppfylla sina försörjnings- och vårdnadsplikter gentemot sina barn.

Vilken förälder går barnbidraget till?

När föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn och inte längre bor tillsammans betalas som regel hälften av bidraget till varje förälder om barnen bor växelvis. Om barnet bor varaktigt hos en förälder och föräldern gör en anmälan om det hos Försäkringskassan betalas hela bidraget ut till den föräldern (SFB 16 kap. 7 §). Man kan alltså säga att bidraget ska gå till den förälder som har barnen hos sig mest och därför också sannolikt får större kostnader för vårdnaden av barnet.

Vill man ändra mottagare för barnbidraget kan man göra en anmälan till Försäkringskassan. Om föräldrarna är överens kan de göra en gemensam anmälan. Är föräldrarna inte överens kan den som vill få till en ändring göra en anmälan själv. Då måste Försäkringskassan göra en utredning av barnets boende för att ta reda på vem som faktiskt har rätt att få pengarna.

Vad har föräldrarna för ekonomiskt ansvar för sina barn?

Föräldrarna är ansvariga för underhåll åt barnet efter barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (FB 7 kap. 1 §). Det betyder att man som förälder måste se till att barnet får det som barnet behöver i fråga om t. ex. mat, kläder, boende, fritidsaktiviteter, sjukvård m.m. Hur omfattande ansvaret är beror dels på varje barns personliga behov och dels på föräldrarnas ekonomi. Har föräldrarna har det bra ställt ska barnen få ha det lika bra ställt. Båda föräldrarna är ansvariga för underhåll, men hänsyn måste också tas till om någon av föräldrarna har bättre ekonomi och därför an ta ett större ansvar än den andra.

Om man har sitt barn boende hos sig kan man antas uppfylla sin underhållsplikt genom att stå för boende, mat och att barnets vardagliga behov blir tillgodosedda. Har man inte barnen boende hos sig ska man uppfylla underhållsplikten genom att betala underhållsbidrag (FB 7 kap. 2 §). Om en förälder som är skyldig att betala underhåll inte betalar eller betalar för sen kan man söka om att få underhållsstöd från Försäkringskassan.

Vad gäller för dig?

Med utgångspunkt att ni har delad vårdad om båda barnen är det du som har rätt att få hela barnbidraget för båda två, eftersom barnen är varaktigt boende hos dig. Du och den andra föräldern är båda underhållsskyldiga gentemot era barn. Eftersom barnen bor hos dig ska den andra föräldern uppfylla denna plikt genom att betala underhållsbidrag till dig. Barnbidragen har inte som syfte att täcka alla kostnader för barnen och om du tar emot båda bidragen blir du inte skyldig att stå för alla kostnader själv. Den andra föräldern är också ansvarig för barnens underhåll.

Vad kan du göra?

För att få båda barnbidragen måste du göra en anmälan om detta till Försäkringskassan. Enklast blir det om du kan komma överens med pappan och ni gör en gemensam anmälan. Annars kommer Försäkringskassan först göra en utredning för att ta reda på hur barnen bor. Instruktioner och blanketter hittar du här.

Ni kan få hjälp att räkna ut hur stort underhåll den andra föräldern ska betala och skriva avtal om underhållet hos Försäkringskassan här. Går det inte att komma överens kan du också gå till domstol som då bestämmer om underhållet. En process kan dock ta tid och kosta pengar och det kan vara bra att ta hjälp av en jurist innan man tar det steget.

Har du fler frågor om barnbidrag eller underhåll kan du vända dig till Försäkringskassan. Du är också välkommen att ställa en ny fråga eller boka tid med en av Lawlines jurister här.

Jag hoppas att detta svar har varit till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?