Vem ska få barnbidraget?

2020-12-11 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! En förälder vägrar, utan anledning ge sitt barn dennes barnbidrag. Barnet är under 18 så pengarna överförs inte automatiskt till hans konto, är förälderns agerande brottsligt?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är att det inte är brottsligt att inte ge barnet barnbidraget. Lagregler om barnbidraget finner vi främst i 14-16 kap socialförsäkringsbalken, den hittar du här.

Å andra sidan får inte föräldrarna underlåta att sköta sitt barn och inte ge barnet de normala förutsättningar man har råd med. Föräldrar har en ekonomisk vårdplikt enligt 7 kap 1 § föräldrabalken. Barnet ska få det denne behöver för mat, kläder, fritidsaktiviteter och vård. Det beror på individuella behov och föräldrarnas ekonomi, men barnen ska i stort ha det lika bra ställt som sina föräldrar.

Barnbidraget är ett ekonomiskt stöd vårdnadshavare/föräldrar får för vården av sitt barn. Det är tänkt som en kompensation för olika kostnader. Det är inte bestämt eller reglerat i lag exakt vad barnbidraget ska gå till utan det ska allmänt stötta förälderns försörjning av sitt barn.

Barnbidraget ges alltså till föräldrarna och inte till barnen själva. Det är föräldrarna som får avgöra hur de spenderar pengarna. Barnbidraget betalas ut en månad efter att barnet fötts till och med det kvartal som barnet fyller 16 år. Bidraget delas ut automatiskt och behöver inte ansökas om, det som krävs är att vårdnadshavaren och barnet är försäkrade i Sverige. När det gäller flerbarnstillägg och adoption kan det bero på situationen, men det behandlar jag inte då frågan inte gäller det.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Annars får du återkomma.

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1279)
2021-04-19 Efter hur lång tid sker gallring från belastningsregistret?
2021-04-12 Krävs samtycke till behövlig vård från båda föräldrarna för att LVU inte ska tillämpas?
2021-04-08 Vad gäller kring rätt till hemtjänst för äldre?
2021-04-05 Svarar Lawline på studenters skolfrågor?

Alla besvarade frågor (91353)