Vem ska bevisa att betalning har skett, kontant betalning?

2021-08-02 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej, jag undrar vad som händer i detta fallet. Om någon skulle besöka en privat klinik och betala i kontant. Kliniken kräver sedan denna person på pengar och påstår att han eller hon inte betalat. Personen har inte fått något kvitto för betalningen så alltså inga bevis förutom ett kontouttag när personen tog ut kontanterna, om det är tillräckliga bevis? Kan personen hamna hos kronofogden eller krävs det att kliniken kan bevisa att personen inte betalat för att personen ska kunna hamna där?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bevisbörda i allmänhet

Den som påstår att betalning har skett har bevisbördan för sitt påstående. Det är en allmän utgångspunkt. Detta innebär att det är personen i fråga som ska bevisa att betalning har skett. Det hade exempelvis varit svårt för kliniken att bevisa att de inte har fått betalt.

Om personen lyckas visa att betalning har skett faller bevisbördan över på kliniken.

Beviskrav

Beviskrav anger gränsen för vad som är tillräcklig bevisning. I civilrättsliga mål, såsom i ditt fall, är beviskravet normalt "styrkt". Exakt vilken bevisning som kan tänkas "styrka" en betalning är inte helt givet utan får bedömas från fall till fall. Normalt sett bör exempelvis ett kvitto på betalningen utgöra tillräckligt stark bevisning. Man kan tillägga att beviskravet "styrkt" anses högre än begreppet "antagligt" och "sannolikt" men lägre än "bortom rimligt tvivel" och "uppenbart".

Kontoutdrag som styrker att personen tagit ut en viss summa pengar är inte samma sak som ett kvitto och det är därför osannolikt att kontoutdraget kan styrka att betalning har skett.

Kronofogden?

Kliniken kan få kravet på betalning fastslaget i ett så kallat utslag (beslut). Detta sker genom ett betalningsföreläggande som är ett krav från någon (kliniken) som anser att personen ska betala en skuld. Personen behöver då svara så snart som möjligt på brevet, detta innebär inte att man godkänner kravet. Personen behöver ta ställning till om den anser att kravet är riktigt eller felaktigt inom en så kallad förklaringstid som anges i brevet.

Om personen anser att kravet är felaktigt kan denne invända mot det, bestrida. Det gör man genom att skriva ett brev till Kronofogden där man anger vad som är felaktigt med kravet, namn, personnummer samt målnummer som står i brevet.

Information om bestridandet skickas sedan till den som kräver personen på pengar, kliniken. Om kliniken sedan inte håller med om invändningarna kan kliniken begära att ärendet ska lämnas över till domstol. Tvisten kommer då övergå i en rättsprocess.

I framtiden är det viktigt att begära kvitto när man handlar och sedan spara kvittot för att bevisa vad man köpt och hur mycket man betalt.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?