FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll27/09/2023

Vem ska barnbidraget gå till när föräldrarna inte bor tillsammans?

Hej Jag och min man är gifta. Han har tre barn och jag har två barn. Jag och mina barns pappa delar på vårat barnbidrag och flerbarnstillägg och jag swishar honom det den 20:e varje månad. Nu ska vi ha min mans barn på heltid för att deras mamma inte vill eller orkar ha sina barn. Min mans barn kommer ändå bo hos sin mamma varannan helg, fredag eftermiddag till måndag. Vi har pratat med Försäkringskassan om underhåll för vi kommer inte överens med mamman. Men hur mycket ska hon få av barnbidraget om hon har barnen varannan helg?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Först och främst kan det vara bra att veta vad barnbidrag ska gå till. Det finns inte reglerat någonstans vilka kostnader som bidraget ska täcka. Däremot kan man säga att barnbidraget är ett ekonomiskt stöd till föräldrar och borde därmed betraktas som en hjälp till att uppfylla försörjnings- och vårdnadsplikten gentemot barn.


Vad som gäller om barnbidrag finns reglerat i socialförsäkringsbalken (SFB), men eftersom din fråga också handlar om föräldrars ekonomiska ansvar för sina barn kan vissa bestämmelser i föräldrabalken (FB) vara aktuella.


Vem ska barnbidraget gå till?


Jag tolkar det som att din mans barn står under båda föräldrarnas vårdnad, men att föräldrarna inte bor tillsammans. Vid en sådan situation gäller som regel att hälften av barnbidraget betalas till varje förälder om barnen bor växelvis. Av det du beskriver verkar det däremot som att barnen kommer att bo hos er, d.v.s. att de varaktigt kommer att bo med sin pappa, med undantag att de varannan helg ska bo med sin mamma. Att barnen endast ska bo med sin mamma varannan helg innebär alltså att de inte kommer att bo hos föräldrarna växelvis. Om detta är fallet, behöver din man göra en anmälan om situationen hos Försäkringskassan så att hela bidraget betalas ut till honom, se 16 kap. 7 § SFB. För att sammanfatta kan man med andra ord säga att barnbidraget ska gå till den förälder som har barnen hos sig mest, vilket enligt dina uppgifter kommer vara din man/barnens pappa. Det innebär i sin tur att barnens mamma kan komma att inte få något av barnbidraget.


Ekonomiskt ansvar


Föräldrar är, efter sin ekonomiska förmåga, ansvariga för att barnens behov ska vara uppfyllda, vilket omfattar kostnader för underhåll. Detta innebär att föräldrar måste se till att barnen får det som barnen behöver, i form av bland annat mat, kläder och boende, 7 kap. 1 § FB. Den förälder som har barnen boende hos sig kan antas uppfylla detta ansvar genom att stå för boende, mat osv…


Däremot bör det här nämnas att den förälder som inte har barnen hos sig ska uppfylla underhållsplikten genom s.k. underhållsbidrag, 7 kap. 2 § FB. Detta innebär i ditt fall att barnens mamma måste betala underhållsbidrag trots att hon inte har barnen boende hos sig.


Slutsats


För att sammanfatta så ska alltså din man anses vara den förälder som har rätt att få hela barnbidraget utbetalt till sig eftersom barnen kommer att bo varaktigt med honom. Barnens mamma har därmed inte rätt att få ut barnbidraget och har jämte detta en skyldighet att betala underhållsbidrag, med tanke på att barnen endast kommer att bo med sin pappa - med undantag varannan helg.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen.


Mvh,

Sara JeftenicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000