Vem ska ansöka om adoption?

2020-08-18 i Adoption
FRÅGA
är det jag som adoptivförälder eller är det han som vill bli adopterad som skall ansöka och i vilken tingsrätt ? där han bor eller där jag bor ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En adoptionsansökan får göras av den eller de som vill adoptera, dvs av den blivande adoptionsföräldern om ansökan beviljas (4 kap. 11 § föräldrabalken). Ansökan om adoption ska göras till den tingsrätt där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist, alltså tingsrätten på den ort där barnet har sin hemvist (4 kap. 12 § föräldrabalken).

Du kan hitta mer information om adoption samt en mall till ansökningsförfarandet på Sveriges Domstolars hemsida.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (545)
2020-09-27 Får jag adoptera min frus barn mot faderns vilja?
2020-09-26 Kan vi adoptera vårt fosterbarn?
2020-09-21 Kan man häva adoption?
2020-09-14 Biologiska pappans samtycke vid adoption

Alla besvarade frågor (84437)