Vem representerar ett omyndigt barn i dödsbo?

FRÅGA
Min mamma har dött. En syster till mej är död sen länge. Ska jag kalla den man (min svåger) som systern var gift med vid sitt frånfälle eller bara hennes barn?
SVAR

Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Aktuella lagar: Ärvdabalk och föräldrabalk.

Det är endast sambor eller makar, testamentstagare och arvtagare som ska bli kallade till dödsboet, se 18 kap 1§ Ärvdabalk. Eftersom dina systers barn ärver direkt av din moder så ska barnen bli kallade, se 2 kap 1§ 2st ärvdabalk. Är dock barnen under 18 år ska dennes förmyndare företräda barnet i dödsboet, vilket är deras fader, se 15 kap 1§ Föräldrabalk.

Sammanfattningsvis
Kort och gott kan jag sammanfatta det på följande sätt. Om barnen är över 18 år ska endast barnen kallas. Om de är under 18 år så är de omyndiga och deras förmyndare ska representera deras rättigheter. Om deras förmyndare är deras far så ska han och barnen tillkallas.

Vänligen,

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1030)
2021-01-17 Hur lång tid får det ta för uppteckningen att bli klar?
2021-01-16 Hur fördelas arv mellan särkullbarn och gemensamma barn när deras gemensamma förälder går bort?
2020-12-30 Vilka successionsregler ska tillämpas vid bortgång utomlands?
2020-12-25 Vem får upprätta en bouppteckning

Alla besvarade frågor (88199)