Vem omfattas av totalförsvarsplikten?

2021-02-15 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Omfattas de som saknar svenskt medborgarskap, men ändå befinner sig på svenskt territorium av totalförsvarsplikten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Totalförsvarsplikten regleras främst i lagen om totalförsvarsplikt.

Totalförsvarsplikt gäller som utgångspunkt för varje svensk medborgare från början av det kalenderår man fyller 16 år, till slutet av det kalenderår man fyller 70 år. Totalförvsarsplikten omfattar också den som är bosatt i Sverige utan att vara svensk medborgare (1 kap. 2 §).

En person som inte har svenskt medborgarskap men som är bosatt i Sverige omfattas alltså av totalförsvarsplikten. Huvudregeln är att man kontrollerar personen i folkbokföringen för att se om den är bosatt i Sverige. Folkbokföringen är dock inte avgörande, utan det som spelar roll i bedömningen är om personen har sin faktiska bosättning i Sverige oavsett vilka uppgifter det finns i folkbokföringen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1339)
2021-10-27 Vem får parkera vid besöksparkeringen?
2021-10-21 Vad händer med successionsordningen om kronprinsessan Victoria ändrar sin trosbekännelse?
2021-10-16 Varför är skälen till ett beslut om uppehållstillstånd sekretessbelagda?
2021-10-14 Får socialen räkna skadestånd som en inkomst?

Alla besvarade frågor (96584)