Vem måste godkänna en adoption vid ensam vårdnad?

2019-10-01 i Adoption
FRÅGA
Måste båda föräldrarna godkänna en adoption även om mamman har ensam vårdnad
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om adoption finns stadgade i föräldrabalken (FB).

Vid adoption är barnets bästa det viktigaste och det som ska tillmätas mest betydelse i processen (4 kap. 1 § FB). Barnet själv ska höras om hens åsikter, och hens åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till hens ålder och mognad (4 kap. 3 § FB).

Barn över 12 år måste själv uttrycka samtycke till adoptionen (4 kap. 7 § FB). Ett barn får inte adopteras utan vårdnadshavarens samtycke (4 kap. 8 § FB).

Måste båda föräldrarna godkänna en adoption även om mamman har ensam vårdnad?

Det är i första hand tingsrätten som prövar frågan om adoption, och de ska se till att ärendet blir tillräckligt utrett (4 kap. 12-13 § FB). Vid adoption av barn ska tingsrätten uppdra åt socialnämnden att utföra en adoptionsutredning. I en adoptionsutredning ingår bl.a. att klarlägga både barnets och föräldrarnas inställning till adoptionen. Socialnämnden kommer därmed att kontakta den andra biologiska föräldern för att höra dennes inställning till en eventuell adoption (4 kap. 14-15 § FB).

Barnets andra biologiska förälder kommer alltså att kontaktas och höras i adoptionsutredningen, men denne måste inte godkänna adoptionen eftersom hen saknar vårdnaden om barnet. Den andra biologiska förälderns inställning kan alltså påverka adoptionsbeslutet, men det avgörande för adoptionsprocessen är barnets bästa.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (554)
2020-11-21 Vad krävs för en vuxenadoption?
2020-11-20 Adoption av vuxen
2020-11-13 Går det att häva en adoption?
2020-11-06 Kan jag bli adopterad?

Alla besvarade frågor (86406)