Vem måste godkänna en adoption vid ensam vårdnad?

2019-10-01 i Adoption
FRÅGA
Måste båda föräldrarna godkänna en adoption även om mamman har ensam vårdnad
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om adoption finns stadgade i föräldrabalken (FB).

Vid adoption är barnets bästa det viktigaste och det som ska tillmätas mest betydelse i processen (4 kap. 1 § FB). Barnet själv ska höras om hens åsikter, och hens åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till hens ålder och mognad (4 kap. 3 § FB).

Barn över 12 år måste själv uttrycka samtycke till adoptionen (4 kap. 7 § FB). Ett barn får inte adopteras utan vårdnadshavarens samtycke (4 kap. 8 § FB).

Måste båda föräldrarna godkänna en adoption även om mamman har ensam vårdnad?

Det är i första hand tingsrätten som prövar frågan om adoption, och de ska se till att ärendet blir tillräckligt utrett (4 kap. 12-13 § FB). Vid adoption av barn ska tingsrätten uppdra åt socialnämnden att utföra en adoptionsutredning. I en adoptionsutredning ingår bl.a. att klarlägga både barnets och föräldrarnas inställning till adoptionen. Socialnämnden kommer därmed att kontakta den andra biologiska föräldern för att höra dennes inställning till en eventuell adoption (4 kap. 14-15 § FB).

Barnets andra biologiska förälder kommer alltså att kontaktas och höras i adoptionsutredningen, men denne måste inte godkänna adoptionen eftersom hen saknar vårdnaden om barnet. Den andra biologiska förälderns inställning kan alltså påverka adoptionsbeslutet, men det avgörande för adoptionsprocessen är barnets bästa.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Jag 9driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-10-01 23:09
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (473)
2019-10-16 Processen vid adoption
2019-10-16 Kan min fästman adoptera min dotter så vi blir gemensamma vårdnadshavare?
2019-10-15 Kan min sambo adoptera min son om jag har gemensam vårdnad med sonens pappa?
2019-10-15 Kan min sambo adoptera min son?

Alla besvarade frågor (73856)