Vem kommer att ärva när min farbror går bort om testamentet inte kan verkställas?

2020-01-03 i Arvsordning
FRÅGA
Jag är uppvuxen med min biologiska mor och min fosterfar, som dog 2016. Han har testamenterat allt till min mor och därefter till mig. Min mor är fortfarande i livet. Min fosterfar fick inga egna barnPappas bror ligger nu på sin dödsbädd. Han har inga egna barn. Han skrev först testamente till mig, men sedan gifte han sig på äldre dar och han ändrade då testamentet med sin fru som arvtagare. Hans fru är död sedan 1 år. Hon har 3 vuxna barn från tidigare äktenskap som var vuxna redan när min farbror och hon gifte sig.Vem ärver min farbror nu när både pappa och hans fru är döda?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga undrar du över arvsordningen för din farbror. Din farbror ligger nu på sin dödsbädd och har inga egna barn. Han skrev först ett testamente till dig, men ändrade sig sedan då han gifte sig och testamenterade sin kvarlåtenskap till sin hustru. Hans hustru är dock avliden sedan ett år. Det du undrar över är vem som ärver din farbror när både din pappa och hans hustru är avlidna.

Utgångspunkten i svensk arvsrätt är den legala arvsordningen, som är uppdelad i tre arvsklasser (mer om det nedan). Det går dock att i stor utsträckning frångå den legala arvsordningen genom testamente. Testator (den som upprättar testamente) kan fritt välja vem den ska testamentera till, med undantag för bröstarvingar (dvs. den avlidnes barn) som alltid har rätt till sin laglott (vilken är hälften av arvslotten).

När din farbror upprättade ett testamente hade du rätt att ärva honom utifrån det. Ett nytt testamente har i praxis ansetts som ett återkallande av ett äldre testamente, och ersätter då det. Det testamente som din farbror upprättade till dig återkallades således när ett nytt testamente upprättades och du är inte arvsberättigad utifrån det (jfr 10 kap. 5 § Ärvdabalken, ÄB).

Som jag tolkar det finns det ett testamente från din farbror till hans avlidne hustru. Eftersom hon är avliden kan hon av förklarliga skäl inte ärva honom. Det finns enligt 11 kap. 6 § ÄB en möjlighet att en istadarätt i vissa fall kan aktualiseras om testamentstagaren är avliden. Istadarätten innebär att den avlidne testamentstagarens arvingar kan träda i dennes ställe (i ditt fall, den avlidna hustruns barn). För en tillämpning av 11 kap. 6 § ÄB krävs dock att testator testamenterat till någon som annars ändå skulle haft arvsrätt efter denne. Din farbrors hustru har ingen egentlig arvsrätt varför utgångspunkten är att någon istadarätt inte aktualiseras och hennes barn kommer inte att träda i hennes ställe. Kan testamentet inte verkställas, som i detta fallet, kommer arvet istället att fördelas enligt den legala arvsordningen.

Den legala arvsordningen är indelad i tre arvsklasser. Enligt första arvsklassen ärver den avlidnes bröstarvingar (dvs. den avlidnes barn). Om ett barn är avlidet träder dess barn i dess ställe enligt istadarätten, dvs. barnbarnen till den avlidne ärver istället för sin avlidne förälder (2 kap. 1 § ÄB). Finns det ingen arvsberättigad i första arvsklassen går man över till andra andra arvsklassen. Enligt andra arvsklassen ärver den avlidnes föräldrar hälften var av arvet. Är någon av föräldrarna död, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott. I ett avlidet syskons ställe träder dess barn i dess ställe, enligt istadarätten. Om föräldrarna är döda ärver således den avlidnes syskon. Är syskonet dött kommer vederbörandes barn istället att ärva (jfr 2 kap. 2 § ÄB). Finns det ingen i andra arvsklassen (dvs. arvlåtarens föräldrar, syskon eller dess barn) ärver farföräldrar och morföräldrar. Om dessa är avlidna ärver den avlidna far- eller morförälderns barn i dess ställe, dvs. den avlidnes fastor, farbror, moster eller morbror (2 kap. 3 § ÄB). Finns det inget testamente och ingen arvinge enligt den legala arvsordningen, tillfaller arvet allmänna arvsfonden (5 kap. 1 § ÄB).

Arv kan ofta bli komplicerade och för det fall att du behöver vidare hjälp av en jurist från Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1609)
2021-05-15 Fördelning av arv enligt dansk rätt
2021-05-14 Hindra att f.d. partner ärver dig genom gemensamt barn
2021-05-12 Vem ärver då min morbror avlider?
2021-05-10 Hur fördelas arvet efter min fasters död?

Alla besvarade frågor (92281)