Vem kan/ska betala för en parkeringsanmärkning (föraren eller fordonsägaren)?

2021-06-28 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej!Fick nyss en parkeringsanmärkning för ett fordon där jag inte står som ägare. Måste ägaren till fordonet betala avgiften officiellt, eller spelar det ingen roll, så länge den betalas? Undrar om det inte registreras ifall det inte är ägaren som betalar.Tack på förhand.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid parkeringsövervakning på allmän mark/gatumark utfärdas parkeringsanmärkningar, såsom den du verkar ha fått, och då är lagen om felparkeringsavgift (FelPL) tillämplig enligt FelPL 5 §.

Det framgår av FelPL 4 § att det är fordonets ägare som i slutändan ansvarar för att felparkeringsavgiften betalas. Med "fordonets ägare" avses främst den som var antecknad som fordonets ägare i vägtrafikregistret eller motsvarande register vid tiden för överträdelsen, dvs. den registrerade ägaren.

Det är alltså inte du som behöver betala felparkeringsavgiften enligt parkeringsanmärkningen. En annan sak är att fordonsägaren, efter att ha betalt, kan vända sig till dig och kräva dig på motsvarande belopp som kompensation enligt den s.k. regressrätten (det grundläggande stödet för detta återfinns i allmänhet i skuldebrevslagen 1 kap. 2 § 2 stycket första meningen). Detta sker dock rent civilrättsligt dvs. som en fråga mellan er som två enskilda personer, och ägaren behöver alltså själv agera för att kräva dig på beloppet.

Om du dock själv väljer att betala felparkeringsavgiften går beloppet att spåra till parkeringsanmärkningen i och med det OCR-nummer/ärendenummer som anges på anmärkningen och som du uppger vid betalning. På så sätt går det att stämma av inbetalningen med parkeringsanmärkningen (veta att det är denna som betalingen avser) och slutreglera den. Inbetalningen från din sida kan då räknas som att det varit ägaren som betalat den.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Kevin Läräng
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (486)
2021-09-30 Hur bestäms en parkeringsbots storlek?
2021-09-30 Om parkeringsbot har angett fel adress?
2021-09-27 Är det förbjudet att stå i/för nära en T-korsning även där de korsande/anslutande vägarna är enkelriktade?
2021-09-26 Vad är maxbeloppet på en felparkeringsavgift?

Alla besvarade frågor (96548)