Vem kan/ska betala för en parkeringsanmärkning (föraren eller fordonsägaren)?

Hej!

Fick nyss en parkeringsanmärkning för ett fordon där jag inte står som ägare. Måste ägaren till fordonet betala avgiften officiellt, eller spelar det ingen roll, så länge den betalas? Undrar om det inte registreras ifall det inte är ägaren som betalar.

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid parkeringsövervakning på allmän mark/gatumark utfärdas parkeringsanmärkningar, såsom den du verkar ha fått, och då är lagen om felparkeringsavgift (FelPL) tillämplig enligt FelPL 5 §.

Det framgår av FelPL 4 § att det är fordonets ägare som i slutändan ansvarar för att felparkeringsavgiften betalas. Med "fordonets ägare" avses främst den som var antecknad som fordonets ägare i vägtrafikregistret eller motsvarande register vid tiden för överträdelsen, dvs. den registrerade ägaren.

Det är alltså inte du som behöver betala felparkeringsavgiften enligt parkeringsanmärkningen. En annan sak är att fordonsägaren, efter att ha betalt, kan vända sig till dig och kräva dig på motsvarande belopp som kompensation enligt den s.k. regressrätten (det grundläggande stödet för detta återfinns i allmänhet i skuldebrevslagen 1 kap. 2 § 2 stycket första meningen). Detta sker dock rent civilrättsligt dvs. som en fråga mellan er som två enskilda personer, och ägaren behöver alltså själv agera för att kräva dig på beloppet.

Om du dock själv väljer att betala felparkeringsavgiften går beloppet att spåra till parkeringsanmärkningen i och med det OCR-nummer/ärendenummer som anges på anmärkningen och som du uppger vid betalning. På så sätt går det att stämma av inbetalningen med parkeringsanmärkningen (veta att det är denna som betalingen avser) och slutreglera den. Inbetalningen från din sida kan då räknas som att det varit ägaren som betalat den.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo