Vem kan väcka åtal för förtal av en avliden?

FRÅGA
Kan anhöriga till en avliden person stämma någon för att den förtalar den avlidna personen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna kring ärekränkning finns i 5 kap. Brottsbalken (BrB). Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning kan dömas för förtal (5 kap. 1 § BrB).

Förtal av en person som avlidit kan utgöra ett brott om gärningen är sårande för de efterlevande eller om den kan anses kränka den frid som bör tillkomma den avlidne. Vid bedömningen av det senare beaktar man den tid som förflutit sedan personen i fråga avled samt omständigheterna i övrigt (5 kap. 4 § BrB).

Om förtal riktats mot en avliden får åtal väckas av den avlidnes efterlevande make, bröstarvinge, förälder eller syskon. Om åtal av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt får åtal även väckas av åklagare (5 kap. 5 § 2 stycket BrB). Med bröstarvinge avses den avlidnes avkomlingar i rakt nedstigande led, dvs. barn, barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare.

Vänliga hälsningar,

Emlika Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1040)
2020-10-21 Vad kan jag göra om jag misstänker att jag blivit utsatt för ärekränkningsbrott?
2020-10-20 Publicering av dom på sociala medier
2020-10-20 Förtal i bok
2020-10-19 Någon har skrivit information om mig som inte stämmer - vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (85225)