Vem kan väcka åtal för förtal av en avliden?

Kan anhöriga till en avliden person stämma någon för att den förtalar den avlidna personen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna kring ärekränkning finns i 5 kap. Brottsbalken (BrB). Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning kan dömas för förtal (5 kap. 1 § BrB).

Förtal av en person som avlidit kan utgöra ett brott om gärningen är sårande för de efterlevande eller om den kan anses kränka den frid som bör tillkomma den avlidne. Vid bedömningen av det senare beaktar man den tid som förflutit sedan personen i fråga avled samt omständigheterna i övrigt (5 kap. 4 § BrB).

Om förtal riktats mot en avliden får åtal väckas av den avlidnes efterlevande make, bröstarvinge, förälder eller syskon. Om åtal av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt får åtal även väckas av åklagare (5 kap. 5 § 2 stycket BrB). Med bröstarvinge avses den avlidnes avkomlingar i rakt nedstigande led, dvs. barn, barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare.

Vänliga hälsningar,

Emlika MagnussonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo