FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte27/02/2019

Vem kan göra bouppteckning?

Vem kan göra en bouppteckning? Måste det vara ett proffs eller kan t ex en maka/make själv göra den efter ett dödsfall? Finns det i så fall någon form av mall som kan vara till hjälp, när det gäller värdering av lösöret i ett "normalt" hem?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!

Det finns inget som hindrar att en privatperson, exempelvis en efterlevande make/maka, själv gör bouppteckningen. Det kan även vara en fördel att det är en person som är bekant med egendomsförhållandena i dödsboet som gör bouppteckningen för att denna ska bli så korrekt som möjligt. Några viktiga saker att tänka på är att bouppteckningen ska komma in till skatteverket senast fyra månader efter dödsfallet och att två förrättningsmän måste utses. Förättningsmännens uppgift är att intyga att boet är värderat på rätt sätt och dessa måste vara oberoende i förhållande till dödsboet. De får alltså inte själva ha något intresse i dödsboet, tex. rätt till arv, varken genom testamente eller genom den legala arvsordningen.

På skatteverkets hemsida finns det ytterligare information samt ett exempel på en blankett för bouppteckning. Se här för vägledning. I blanketten hittar du även viss grundläggande information om värdering av tillgångar i boet.

Vänligen,

Ellen HägerströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?