FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt27/05/2022

Vem kan belägga en enskild person med tillträdesförbud till butik?

Hej ! Besökte nyligen en stor elkedja där efter lite ordväxling med expediten slutade med att jag sa att jag inte längre har avsikt att handla där. Vi var längst inne i butiken och när jag gått ett liten bit upptäckte jag att expediten gick precis bakom ( för nära) och jag sa till honom att jag var på väg ut så sluta gå bakom mig ,då skrek han högt att jag är portat och han har rätt att fösa ut mig ur butiken. Jag tycker det var både pinsamt och skrämmande, att nån går precis i hälarna och föser ut mig som ett boskap. Speciellt när jag inte är så ung längre och har hjärtfel. Visst hade vi haft ett meningsutbyte men inget man behöver gå till handgripligheter för , speciellt när man som jag är på väg att gå. Dessutom behöver man väl ett domstolsbeslut på att man är " portad" det kan väl inte en enskild expedit avgöra ?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta om det är möjligt att belägga någon med tillträdesförbud till en viss butik utan domstolsbeslut. Regler om sådana tillträdesförbud finns i lag (2021:34) om tillträdesförbud till butik. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Tillträdesförbud till butik 

Enligt en (relativt) ny lag, vilken trädde i kraft den 1 mars 2021, är det möjligt för butiksinnehavare att, hos åklagare, begära att en viss person beläggs med tillträdesförbud till en viss butik (1 § lag (2021:34) om tillträdesförbud till butik).

För att ett tillträdesförbud ska kunna meddelas krävs det att personen i fråga är över 15 år och att det, på grund av särskilda omständigheter, finns risk för att personen kommer att begå brott i butiken eller allvarligt trakassera någon som befinner sig där (1-2 §§ lag (2021:34) om tillträdesförbud till butik). De brott som framförallt avses är diverse tillgreppsbrott (så som ringa stöld), skadegörelse eller ofredande av personal eller kunder (prop. 2020/21:52, s.100).

När man, i ett enskilt fall, bedömer huruvida sådan risk föreligger ska särskilt beaktas om personen tidigare har begått brott i eller i anslutning till butiken (2 § första stycket andra meningen lag (2021:34) om tillträdesförbud till butik). I det fall en person tidigare, exempelvis, har stulit från butiken ska således hänsyn tas till detta. Observera dock att tillträdesförbud endast kan komma i fråga om syftet med tillträdesförbudet inte kan tillgodoses med mindre ingripande åtgärder och om skälen för tillträdesförbudet står i proportion till det intrång som detta innebär för den enskilde (2 § andra och tredje styckena lag (2021:34) om tillträdesförbud till butik).

Vidare bör särskilt observeras att beslut huruvida tillträdesförbud ska utfärdas fattas av åklagaren och förutsätter att en skriftlig ansökan har gjorts av en företrädare för den aktuella butiken alternativt av polisen (6-7 §§ lag (2021:34) om tillträdesförbud till butik).

Vad som gäller i ditt fall 

För att det ska bli aktuellt med ett tillträdesförbud måste därför, först och främst, en ansökan om sådant lämnas in till åklagaren. Åklagaren ska därefter göra en bedömning av den risk som, i det enskilda fallet, föreligger för att brott eller allvarliga trakasserier ska begås. I denna bedömning kommer tidigare beteende att iakttas, där innefattat tidigare begångna brott i butiken. Det behövs således inget "domstolsbeslut" men väl ett beslut från åklagare. Beslutet måste vidare vara väl underbyggt och enstaka meningsskiljaktigheter mellan kund och personal torde inte vara tillräckligt för att ett sådant beslut ska fattas (åtminstone tyder varken lagtexten eller dess förarbeten, vid en översiktlig läsning, på detta).

Jag hoppas att du har fått ett, åtminstone någorlunda hjälpsamt, svar på din fråga. I det fall jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. I den mån du vill ha mer information rörande reglerna om tillträdesförbud till butik så kan du även läsa vidare på åklagarmyndighetens hemsida.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”