Vem kan anmäla ett brott?

2016-01-24 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Mitt barn blev i skolan vittne till hur en lärare höll fast en elev i kläderna och slog hen i ansiktet. När jag kontaktade polisen för att lämna mitt barns vittnesmål framkom att varken rektor eller det misshandlade barnets familj hade gjort en polisanmälan. Polisen sa att rektor alltid har skyldighet att anmäla en sådan händelse, stämmer det? Om rektorn trots att jag påtalar detta väljer att inte anmäla, kan jag själv göra en anmälan då?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Rektorn har enligt 14 kap. 1 § p. 1 socialtjänstlagen (2001:453) en skyldighet att genast anmäla till Socialnämnden om han eller hon i skolans verksamhet misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa. Det finns emellertid ingen lagstadgad skyldighet för skolpersonal att anmäla ett misstänkt brott till polisen. Om polisen får kännedom om en händelse som kan antas utgöra brott är de skyldiga att upprätta en anmälan, oavsett vem informationen kommer ifrån. Detta innebär att vem som helst kan göra en polisanmälan. Denna anmälan ligger sedan till grund för ett beslut om huruvida en brottsutredning ska inledas.

Med vänliga hälsningar

Cecilia Bernhardsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2592)
2021-04-16 Kan jag byta mitt målsägandebiträde?
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens

Alla besvarade frågor (91260)