Vem kan adoptera?

2017-05-25 i Adoption
FRÅGA
Hej! Jag undrar hur det går till med adoption. Jag har en mamma och en pappa, men de är inte längre tillsammans då min pappa kom ut som homosexuell efter att jag och min bror föddes. Nu har han en partner som har funnits med under hela mina uppväxt. Är det möjligt för min pappas man att adoptera mig och min bror även fast vi redan har 2 föräldrar som tar hand om oss?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 4 kap. 1 § föräldrabalken (FB) har man eller kvinna, som fyllt 25 år, rätt att adoptera. Även den som är 18 år får adoptera, om adoptionen avser eget barn, makes barn, makes adoptivbarn eller om synnerliga skäl föreligger.

För att din pappas partner ska kunna adoptera dig och din bror krävs att han och din pappa är gifta. Om de är gifta får den ena maken enligt 4 kap. 3 § FB, med den andre makens samtycke, adoptera dennes barn eller adoptivbarn eller eget barn.

Det barn som fyllt tolv år får inte adopteras utan dennes samtycke, enligt 4 kap. 5 § FB. Om du och/eller din bror är över tolv år måste ni alltså samtycka till adoptionen.

Även din mamma måste lämna sitt samtycke, enligt 4 kap. 5a § FB. Det behövs dock ej samtycke om hon inte är del i vårdnaden enligt 2 st., men hon har i så fall ändå rätt att yttra sig enligt 4 kap. 10 § 3 st. FB.

Enligt 4 kap. 6 § FB ska rätten (domstol) pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum. Tillstånd får ges endast om adoptionen är till fördel för barnet samt om sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det, eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns en särskild anledning till adoptionen. Ansökning får enligt 2 st. inte beviljas, om det från någon sida getts eller utlovats ersättning eller om det har avtalats om bidrag till barnets underhåll.

Ett yttrande från Socialnämnden ska också inhämtas enligt 4 kap. 10 § FB.

En adoption av dig och din bror innebär enligt 4 kap. 8 § FB, under förutsättning att din pappa och hans partner är gifta med varandra, att ni anses om din pappas och hans partners gemensamma barn. Ett barn kan alltså endast ha två vårdnadshavare, enligt 6 kap. 2 § FB.

Om din pappa och hans partner inte är gifta skulle en adoption av dig och din bror som görs av din pappas partner innebära att era rättsliga band med både er mamma och pappa skärs av, enligt 4 kap. 8 § FB.

Hoppas du fått svar på din fråga!
Vänligen,

Emma Fagerberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (599)
2021-07-21 Kan man adoptera utländska vuxna över 18 år?
2021-07-05 Kan man adopteras i vuxen ålder och vad innebär det i så fall arvsrättsligt?
2021-06-22 Ärver adoptivbarn sin biologiska mamma?
2021-06-11 Kan min son adopteras trots att hans biologiska pappa motsätter sig detta?

Alla besvarade frågor (94159)