Vem har rätt till offentlig försvarare?

2019-02-15 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej jag blev vägrad advokat och där av blev jag dömd på alla punkter . Kan jag få en dom upphävd på något sätt för att jag inte kunde försvara mej ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vem har rätt till offentlig försvarare?
I Rättegångsbalkens (RB) 21:a kap. regleras vem som har rätt till offentlig försvarare. Den person som är anhållen, häktad eller anklagad för ett brott vars straffvärde, inte är mindre än sex månaders fängelse, har rätt till offentlig försvarare. 21 kap. 3 a § RB.

Man har även rätt till offentlig försvarare vid följde fall:
1. om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet,
2. om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller
3. om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör. 21 kap. 3 a § RB.

Alltså är utgångspunkten att man inte har rätt till en offentlig försvarare vid de brott som inte har så höga straff samt ringa brott. Ringa brott är de lindrigare brotten som hamnar snäppet under brott av normalgraden. Eftersom du inte vart berättigad en offentlig försvarare har du inte uppfyllt de krav som måste uppfyllas för att man ska ha rätt till en offentlig försvarare. Önskar man sig en försvarare i dessa fall får man skaffa sig en privat försvarare. Därav kan du inte använda ''jag kunde inte försvara mig'' som argument för att få domen hävd.

Hur upphävs en dom?
Det ända sättet du kan häva en dom är genom att överklaga till högre instans. Då måste den högre instansen ändra den lägre instansens dom, bara på det sättet kan en dom hävas.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Masis Vardanian
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom (7)
2019-07-25 Hur vet jag om ett mål behandlas som ett småmål?
2019-02-15 Vem har rätt till offentlig försvarare?
2018-03-02 Skyndsamhetskrav vad gäller unga lagöverträdare
2017-11-04 Dubbelbestraffning och bokföringsbrott

Alla besvarade frågor (72873)