Hur vet jag om ett mål behandlas som ett småmål?

2019-07-25 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej. Jag har ett företag där jag motionerar kunders hundar med cykel när de är på jobbet. I mitt kontrakt har jag följande paragraf, det är för övrigt en ensidigt kontrakt med 7 paragrafer."namn namn har stängt alla röda dagar, en vecka vid jul och fyra veckor på sommaren. Vilka datum bestäms av föreståndaren i samråd med kunderna och annonseras i god tid, den tiden betalas för som vanligt av ansvarig för att behålla sin plats i namn namn"Nu hävdar en kund att de inte förstått att de skulle betala för den stängda tiden på sommaren och tänker inte betala juli månads faktura. De hävdar också att eftersom de inte betalat så "behåller de inte sin plats" (läs paragraf) och avtalet hävs omedelbart alltså utan att behöva betala/använda sig utav de två månaders uppsägningstid som avtalet annars har.Kan de göra så här?En annan fråga är, hur säker kan jag vara på att det här blir ett "småmål" där mina skyldigheter till att betala motpartens kostnader begränsas? (och hur mycket begränsas dem i så fall) det jag kommer att kräva dem på är ca 8000kr
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det är tyvärr svårt att ge dig ett helt klart svar på din fråga avseende om din kund kan bryta avtalet som hen vill göra. I slutändan rör det sig om en tolkning av avtalet för att avgöra vad som anses ingånget er emellan.

Tvistemålen delas upp i ordinära tvistemål och förenklade tvistemål, s.k. småmål. Mål som rör tvister som uppenbart understiger ett halvt prisbasbelopp (f.n. 23.250 kr) handläggs som förenklade tvistemål (1 kap. 3 d § RB). Då du klart understiger gränsen kommer målet att behandlas som ett förenklat sådant.

I förenklade tvistemål är rätten till ersättning för rättegångskostnader begränsad (18 kap. 8 a § RB). Syftet med de förenklade tvistemålen är att förenkla processen och göra processen mindre kostsam för parterna då det omtvistade beloppet är lågt. Skulle du förlora ett förenklat tvistemål blir de kostnader för motparten som du står för betydligt lägre än om det vore ett ordinärt tvistemål.

Rättegångskostnaderna i förenklade tvistemål avser:

- Rättslig rådgivning i högst en timme.

- Ansökningsavgift för stämning á 900 kr.

- Resekostnader för part eller dess ombud om personlig inställelse inte föreskrivits – denna summa kan alltså variera.

- Vittnesbevisning – också en summa som kan variera, men vittnesmålets kostnader måste hur som helst stå i proportion till förhandlingen och den tvistiga saken.

- Översättning av handlingar (om det t.ex. behövs tolk).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom (7)
2019-07-25 Hur vet jag om ett mål behandlas som ett småmål?
2019-02-15 Vem har rätt till offentlig försvarare?
2018-03-02 Skyndsamhetskrav vad gäller unga lagöverträdare
2017-11-04 Dubbelbestraffning och bokföringsbrott

Alla besvarade frågor (77126)