FrågaFAMILJERÄTTBodelning22/11/2016

Vem har rätt till hund efter skilsmässa?

Jag o min man har skilt oss pga att han har alkohol missbruk och är idag enbart i kontakt med socialen och kommunen. Hittils har jag inte sett några framsteg för att ge honom tillit.

Vi köpte hund, fast han egentligen inte ville, och hunden står på mig. jag är ägare. Han kräver han har rätt till honom fast jag inte tycker det eftersom han inte kan ta hand om sig själv ens. Han har aldrig engagerat sig i hunden för övrigt och jag har skött ekonomin och hans skulder. Som jag än idag står på!! Lån o krediter... men i alla fall så vill jag gärna veta va ja ska göra för att hunden ska få det bästa. alltså bo med mig o inte med en alkoholist. Vilka fördelar har jag? Vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga.

Att du är registrerad som ägare till hunden har ingen juridisk betydelse; det är enbart ett sätt att hitta hundens ägare om den t.ex. skulle springa bort.

I frågan om vem som har rätt till hunden gäller följande:

Vid er skilsmässa ska en bodelning ha skett där ert giftorättsgods (er egendom) fördelats mellan dig och din dåvarande make, se äktenskapsbalken 10 kap ( https://lagen.nu/1987:230#K10 ) . En hund betraktas juridiskt sett som egendom och ingår därmed i giftorättsgodset. Finns inget testamente eller äktenskapsförord som anger att hunden är enskild egendom så tillhör hunden er båda. Eftersom ni båda äger hunden måste ni komma överens om vem av er som får behålla hunden och vem som i stället får ersättning motsvarande hundens värde.

Den bästa lösningen är därför om din man kan gå med på att du behåller hunden mot att han får ersättning för hundens värde. Kan ni inte komma överens får tvisten lösas av domstol som prövar äganderättsfrågan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000