FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt25/04/2019

Vem har rätt till ekonomiskt bestånd?

Jag skulle vilja söka ekonomiskt bidrag från soc, vad är kraven för jag ska få bidraget?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten till ekonomiskt bestånd regleras i 4 kap. Socialtjänstlagen (SoL). Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 § SoL. I bestämmelsen anges att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

Ekonomiskt bistånd beviljas därför under förutsättning att man saknar pengar eller tillgångar för att själv klara sin försörjning.

- Om man har rätt till annan inkomst eller bidrag från exempelvis Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, A-kassan eller studiemedel från CSN, måste man vända sig dit i första hand.

- Om man är sambo eller är gift och den personen har en inkomst är parterna skyldiga att försörja varandra.

- Om man har egna tillgångar som sparade pengar på bank skall dessa först användas till försörjningen. Har man aktier, bil, bostadsrätt, villa, båt eller liknande ska dessa säljas och användas till försörjningen. I fråga om ett kortvarigt behov av det ekonomiska biståndet kan man i undantagsfall få behålla huset och bilen. Det kan dock bli aktuellt om behovet bedömt bli långvarigt och hus och bil betingar ett sådant värde att en försäljning är motiveras

Det är viktigt att känna till att socialtjänsten ställer krav på att du prövat alla dessa sätt till försörjning.

Ekonomiskt bistånd består av två delar: försörjningsstöd och bistånd för livsföringen i övrigt. Försörjningsstödet prövas månadsvis och täcker de vanliga och regelbundet återkommande kostnaderna för till exempel mat, kläder, förbrukningsvaror, boende och hushållsel (riksnormen). Ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt gäller kostnader som är tillfälliga och inte täcks av försörjningsstödet. Vanliga behov är till exempel kostnader för läkarvård, medicin, tandvård, glasögon, möbler eller annat till hemmet och flyttning. Det avgörande är att man behöver biståndet för att ha en skälig (rimlig) levnadsnivå.

Stort lycka till med ansökan och återkom mer än gärna med fler frågor samt funderingar!

Zuzu RabiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo