Vem har rätt till bostaden vid skilsmässa och upphört samboförhållande?

FRÅGA
Hej, Jag äger en bostadsrätt och planerar att gifta mig med min särbo. Vi har 2 gemensamma barn under 18. Tanken är att vi ska bo i min bostadsrätt. Vem kommer att ha rätt till bostaden vid ev skilsmässa? Hjälper det ens med äktenskapsförord där egendom innan äktenskapet görs enskild? Hon bor hos sina föräldrar och saknar inkomst, Jobbar inte. Hon har klarat sig med hjälp av sina föräldrar och mig. Vad gäller vid ev skilsmässa? Får hon bostaden om ex hon får vårdnad av barnen, trots att hon helt saknar inkomst och försörjning förmåga?Gäller samma sak om man är sambo? Bostaden i fråga är friköpt, dvs inga lån finns på bostaden och värdet är ca 3M.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör äktenskap och samboförhållanden och detta regleras i äktenskapsbalken (ÄktB) och sambolagen (SamboL).

Vem har rätt till bostaden vid skilsmässa?

Vid en skilsmässa sker en bodelning och det som ingår i bodelningen är makarnas giftorättsgods. Giftorättsgods är den egendom som en make har och som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild på sex olika sätt och ett av dem är genom äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB).

Genom äktenskapsförord kan alltså makar, eller blivande makar, avtala att viss egendom ska vara undantaget från bodelning. Ett äktenskapsförord ska, för att vara giltigt, upprättas skriftligen, dateras, undertecknas av makarna och registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB).

Den som har mest behov av bostaden kan ha rätt att överta den:

Din fru kan ha rätt att överta bostaden vid en skilsmässa om det anses att hon bäst behöver den och det i övrigt anses skäligt (11 kap. 8 § ÄktB). Detta gäller även om bostaden är enskild egendom genom äktenskapsförord.

Bäst behov?

I denna bedömning tittar man bland annat på vem av makarna som ska ta hand om barnen. Vid en skilsmässa behåller föräldrarna som utgångspunkt gemensam vårdnad om barnen. Skulle det vara så att din fru får ensam vårdnad eller blir boendeförälder kan hon anses vara i bäst behov av bostaden.

Skäligt?

Här kollar man på den ekonomiska hänsynen och värdet på bostaden. Det är viktigt att komma ihåg att bodelningen ska innebära en hälftendelning och därför måste man även kunna konstatera att din frus ekonomi klarar att ta över bostaden. Om din fru inte har någon inkomst och inte kan betala räkningarna för bostaden är det alltså med största sannolikhet inte skäligt att hon övertar bostaden.

Vem har rätt till bostaden vid upphörande av samboförhållande?

En bodelning kan också ske då ett samboförhållande upphör. Egendomen som ingår i bodelningen kallas samboegendom och är endast bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Eftersom du äger bostaden innan samboförhållandet är denna inte förvärvad för gemensam användning och ingår alltså inte i bodelningen.

Övertagande av bostad vid upphörande av samboförhållande:

Bostaden kan även här övertas av din sambo om hon har störst behov av bostaden och ett övertagande i övrigt är skäligt (22 § SamboL). Samma principer för bedömning som jag beskrev ovan tillämpas även här.

Sammanfattning och handlingsplan:

Sammanfattningsvis kan du skriva äktenskapsförord för att undanta bostaden från att bli giftorättsgods. Detta innebär att bostaden, vid en eventuell skilsmässa, inte kommer ingå i bodelningen utan tillfalla dig. Om ni inte skriver äktenskapsförord kommer dock halva bostaden tillfalla din fru.

Om ni ingår ett samboförhållande kommer bostaden inte ingå i samboegendomen eftersom du ägde den innan samboförhållandet inleddes. Om ni senare flyttar isär kommer alltså bostaden inte ingå i en bodelning.

Slutligen kan bostaden övertas både vid avslutande av samboförhållande och äktenskap om din partner har störst behov av den. Här tas hänsyn till vem som har vårdnad över barnen, vem barnen ska bo hos, och om den som ska ta över bostaden har ekonomi som klarar av detta. Om din partner inte har någon inkomst och inte kan försörja sig är det alltså inte troligt att hon får ta över bostaden.

Jag rekommenderar alltså att du skriver ett äktenskapsförord om du och din särbo ska gifta sig som anger att bostaden ska vara enskild egendom. Äktenskapsförordet måste som sagt vara skriftligt, daterat och underskrivet av er båda. Slutligen ska även äktenskapsförordet skickas in till Skatteverket så det kan registreras.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1218)
2021-04-18 Enskild egendom, samägande och lottläggning
2021-04-17 Fråga om upprättande av äktenskapsförord
2021-04-17 Kan en make kräva att få del av värdeökning på en lägenhet som den andra maken äger vid försäljning?
2021-04-13 Tolkning av äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (91308)