Vem har rätt till bostad efter sambodelning?

2020-04-24 i Bodelning
FRÅGA
Hej.Jag och min sambo vi ska separera och undra om hur det funkar med lägenheter som vi bo nu.Det är jag som står förlägenheten och undra om vem är det som måste flytta ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du undrar vem av dig och sin sambo som efter er separation har rätt till lägenheten som ni bor nu. Inledningsvis vill jag belysa att mitt svar endast behandlar de fall då ni inte kan komma överens. Överenskommelser mellan dig och din sambo går nämligen före lagen. Vem som har rätt till lägenheten enligt lag beror lite på omständigheterna.

Sambos gemensamma bostad

När ett samboförhållande upphör ska bodelning av samboegendomen ske om någon av samborna begär det (8 § Sambolagen). Detta innebär att värdet av er totala samboegendom läggs ihop och delas lika mellan er. Samboegendom är den egendom som förvärvats av er för gemensam användning, ofta är det fråga om möbler, köksmaskiner, tv-apparater etc. Även sambos gemensamma bostad så som en bostadsrätt eller hyresrätt är samboegendom om den är förvärvad för gemensam användning (3 § och 5 § Sambolagen).

Huruvida lägenheten är förvärvad för gemensam användning avgörs ofta av när och under vilka omständigheter den ena sambon flyttade in i lägenheten. Bodde du i lägenheten innan ni blev sambos så borde din lägenhet inte anses förvärvad för gemensam användning och är därför inte samboegendom. Flyttade ni in i lägenheten gemensamt så ses lägenheten med största sannolikhet som samboegendom. Notera att lägenheten fortfarande är din samboegendom.

Vem har rätt att bo kvar?

Utgör lägenheten samboegendom som jag beskrivit ovan är det den sambo som bäst behöver bostaden som får bo kvar (16 § Sambolagen). Eftersom lägenheten är din samboegendom krävs att även att det skulle vara skäligt att din sambo skulle ta över lägenheten. Är lägenheten en bostadsrätt innebär detta också att den som bor kvar löser ut den som inte bor kvar. Är det fråga om hyreslägenhet behöver ingen lösas ut eftersom kontraktet i sig inte har något värde.

Vad som beaktas vid bedömningen om huruvida det är skäligt att din sambo får ta över lägenheten är bland annat ålder, hälsa och eventuella handikapp. Särskilt relevant vid bedömningen är huruvida ni har barn, vem barnen ska bo hos, närhet till skola och omsorg m.m..

Du är alltså den som får bo kvar om inte din sambo skulle vara i större behov av lägenheten än vad du är.

Utgör lägenheten inte samboegendom så finns det även då en möjlighet för din sambo att överta lägenheten. Den sambon som bäst behöver bostaden och att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt (22 § Sambolagen). Rätten att överta bostaden i dessa fall grundas starkt på att ni har gemensamma barn och din sambo därför behöver lägenheten mer än dig.

Om ni inte har eller har haft barn tillsammans, gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det. Sådana synnerliga skäl kan exempelvis vara att din sambo är gravid med ditt barn.

Även i dessa fall skulle innebära att sin sambo får lösa ut dig i fall då hen bor kvar och det är fråga om en bostadsrätt. Är det du som bor kvar och inte din sambo behöver du dock inte lösa ut din sambo eftersom lägenheten inte är samboegendom.

Sammanfattning

Du har generellt sett en starkare rätt till lägenheten än din sambo varför jag ser det som mest troligt att din sambo måste flytta. Din rätt är ännu starkare i fall då lägenheten inte utgör samboegendom. Anledningarna till att din sambo har bättre rätt till lägenheten måste vara ännu starkare. Oftast är det vården om barnen i hushållet kommer att se ut som avgör vem som har större rätt till lägenheten. Även andra faktorer kan spela in då det är fråga om en helhetsbedömning varför jag inte kan ge ett mer exakt svar är det jag redan gjort.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny!

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2774)
2021-04-11 Ska en husvagn och dess lån delas lika vid en bodelning mellan sambor?
2021-04-11 Ska aktier ingå i bodelningen?
2021-04-07 Kan en bostadsrätt ges bort genom gåva med ett villkor om att bostadsrätten ska utgöra enskild egendom?
2021-04-04 Investera enskild egendom i samboegendom

Alla besvarade frågor (91129)