Vem har rätt till arv?

2020-08-13 i Arvsordning
FRÅGA
Min man har dött om jag dör vem ärver då? Han hade inga barn jag har 3 sedan tidigare.
SVAR

Hej! Jag vill börja med att beklaga sorgen och även tacka för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Då du i frågan inte nämner något om ett testamente utgår jag ifrån att din man inte skrivit något, om så inte är fallet får du gärna höra av dig till oss igen om du fortsatt har funderingar.

Den legala arvsordningen

Vid avsaknad av testamente utgår man ifrån den legala arvsordning i ärvdabalken (ärvdabalken kommer härefter att benämnas som ÄB). Som huvudregel är det den efterlevande maken som ärver den avlidne makens tillgångar. Dvs. huvudregeln är att det är du som ärver din man (3 kap. 1 § ÄB). Har den först avlidne maken barn som inte är makarnas gemensamma har dessa rätt att få ut sitt arv direkt medan gemensamma barn får ut sitt arv först när den efterlevande maken dör.

Andra- och tredje arvsklassen

Eftersom din man inte har några egna barn och ni inte heller har några gemensamma barn är det nästa led i arvsordningen som får ärva och detta är den avlidnes föräldrar. Skulle den avlidnes föräldrar inte vara vid liv är det den avlidnes syskon som får ärva. Detta kallas den andra arvsklassen (3 kap. 2 § ÄB).

Fri- och full förfoganderätt

Ifall din man har arvingar i andra arvsklassen ärver du med fri förfoganderätt. Detta innebär att du har rätt att fritt förfoga över egendomen, dvs. fritt konsumera, ge bort, eller sälja den men du har inte rätt att testamentera bort den. Detta då arvingar i den andra arvsklassen har rätt att få ut efterarv. Alltså har de rätt att få ut hälften av den efterlevande makens bo, dvs. hälften att de arv som du lämnar efter dig. Har din man alltså syskon eller föräldrar ska dessa få ut din mans arv som efterarv men i och med att du har fri förfoganderätt innebär detta att arvet kan minska beroende på hur du har förfogat över det. Har din man däremot varken föräldrar eller syskon som kan ärva ärver du med full förfoganderätt. Alltså har du även rätt att testamentera bort egendomen. Detta eftersom arvingar i den tredje arvsklassen, den avlidnes far- och morföräldrar, inte har rätt till efterarv (3 kap. 2 § ÄB).

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vem som ärver när du dör beror på vilka av din mans släktingar som finns kvar vid liv. Har din man föräldrar eller syskon vid liv efter din död får de ut hans arv i form av efterarv. Har han däremot inte det är det dina arvingar som ärver även hans del av egendomen när du går bort.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Sara Hrnic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1550)
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption
2021-01-18 Blir barnbarn arvingar om de inkluderas i arvlåtarens sista vilja?
2021-01-18 Rätt till arv efter avliden farbror
2021-01-14 Vem är en "aster"?

Alla besvarade frågor (88291)