Vem har rätt till aktier som min man köpt för pengar jag har lånat vid en skilsmässa?

2021-06-15 i Bodelning
FRÅGA
Hej. Min man tog ett stort lån för att ev. köpa en ny bil. Jag fick skriva på dessa papper. Nu blev det inte så, utan han köpte aktier för pengarna. Hur blir det nu för mig då vi skilt oss och ska göra en bodelning?Tack på förhand. Bästa hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar ditt brev som att ni är gifta utan äktenskapsförord.

Ägandeförhållanden i ett äktenskap

Ett par som ingår äktenskap omfattas av vissa skyddsregler som reglers i äktenskapsbalken. Det finns bland annat regler om att ni båda äger alla era tillgångar tillsammans. Tillgångarna i ett äktenskap kallas för giftorättsgods och ägs med lika delar, se 7 kap 1 § äktenskapsbalken. Det innebär om ni inte har skrivit ett speciellt äktenskapsförord om att vissa tillgångar ska tillhöra den ena maken, ska ni dela lika på allt.

Det finns dock undantag då ett äktenskap har varat mindre än fem år. Om ett äktenskap upphör inom fem år från dagen de ingicks, kan den ena maken jämka bodelningen. Det innebär att det är möjligt att göra avsteg från en normal bodelning som förklaras nedan. I praktiken innebär det att makarna ska anses ha rätt till sin egendom. Det beräknas med en faktor om 20% per år. Det vill säga, har ni varit gifta i mindre än ett år, kan du räkna bort 80% av din andel av bodelningen, se 12 kap 1 § äktenskapsbalken.

Bodelning

Vid en separation ska en bodelning göras enligt 9 kap 1§ äktenskapsbalken. En bodelning går ut på att en uppdelning av tillgångar och skulder ska göras med utgångspunkt för datumet då talan om äktenskapsskillnad fördes, se 9 kap 2 § äktenskapsbalken. I praktiken listar ni upp allt vad ni har, som hus, möbler bilar, även skulder och banktillgångar räknas med. Allting räknas ihop och delas sedan i två delar. Det kallas makens andel enligt 11 kap 2 § äktenskapsbalken. Efter det delar ni på de saker som ryms inom andelsbeloppet. Hur ni delar bestämmer ni själva. Det kan bero på vem som har mest nytta av en sak, exempelvis huset eller bilen. Det kan även bero på vem som anses ha bättre rätt till en sak, se 11 kap 7 § äktenskapsbalken. I det fall en av er får saker för ett värde som överstiger andelen, måste den som har fått för mycket ersätta den andra med motsvarande belopp i pengar, se 11 kap 9 § äktenskapsbalken.

Banklån och aktier

I ditt fall har du skrivit under ett banklån som avsåg att din man skulle köpa en bil. Oavsett vad banklånet avsåg eller vad det har använts till ska banklånet räknas av i bodelningen. Även de aktier som din man har köpt ska ingå i bodelningen.

Sammanfattning

Om ni inte har skrivit ett äktenskapsförord, eller om äktenskapen varat i mindre än fem år ska både banklånet och aktierna räknas med i bodelningen. Ni anses äga lika delar av både tillgångarna och skulderna oavsett vem som står som undertecknad.

Det kan vara svårt att komma överens om vem ska ha vad vid en skilsmässa och det är många regler hålla reda på. Om ni behöver hjälp med att upprätta en bodelning är ni varmt välkomna att kontakta oss på Lawline.

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2943)
2022-01-17 Vem får behålla huset vid skilsmässa?
2022-01-16 När ska bodelningslikviden betalas?
2022-01-11 Arv i bodelning
2022-01-11 Bodelning och äktenskapsskillnad

Alla besvarade frågor (98495)