Vem har rätt att utfärda p-böter?

2020-01-09 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hur kan ett privat bolag ha rätt att ta ut parkeringsavgift? Och vad är orsaken?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Det finns två olika avgifter för det man i folkmun ofta brukar benämna p-böter och dessa är kontrollavgift och felparkeringsavgift. Det som blir styrande för vilken typ av avgift som kommer att aktualiseras är markägarens karaktär. Se nedan.

Privat mark

Den lagstiftning som blir tillämplig här är lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering. Enligt nyss nämnda lag är det markägaren som upplåter eventuella parkeringsplatser och denne kan godtyckligt förbjuda parkering på visst område. Vid överträdelser från allmänheten äger markägaren rätt att utfärda så kallade kontrollavgifter. Det är dock vanligt förekommande att markägare anlitar externa aktörer för utfärdandet av de ifrågavarande avgifterna (exempelvis genom ett bevakningsföretag). Rätten att utfärda en p-bot i de här fallen kan alltså tillkomma ett privat bolag på ren avtalsrättslig grund.

Allmän mark

Här blir istället lagen om felparkeringsavgift tillämplig och i princip gäller samma regler på det här området. Behörig att meddela en så kallad parkeringsanmärkning med begäran om att betala felparkeringsavgift är polisman och sådan parkeringsvakt som avses i 5 och 6 §§ lagen om kommunal parkeringsövervakning. Enligt 6 § 2 st. 5 p. i samma lag framgår det även att medarbetare vid auktoriserade bevakningsföretag kan ges rätt att utfärda felparkeringsavgifter. Även här sker i så fall ett sådant bemyndigande på avtalsrättslig grund.

Jag hoppas innerligt att du har fått ett någorlunda matnyttigt svar. Varmt välkommen att hör av dig på nytt vid eventuella oklarheter.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll