Vem har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret?

2021-01-19 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Det är så att jag är dömd för sekretessbrott utan uppsåt, jag har aldrig blivit dömd innan och aldrig gjort något kriminellt. Nu är det så att jag vill söka behandlingspedagog. Kan dom begära belastningsregister under utbildning? Min prick försvinner mars 2023 alltså innan jag är klar med utbildningen
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om belastningsregister finns i lag (1998:620) om belastningsregister och förordning (1999:1134) om belastningsregister. Huvudregeln är att enbart du och vissa myndigheter kan begära utdrag ur belastningsregistret (6 samt 9 §§ Lag om belastningsregister). Myndigheter som kan begära utdrag ur belastningsregistret är bland annat Skatteverket, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Utgångspunkten är således att en arbetsgivare inte har någon rätt att få ut uppgifter om dig ur belastningsregistret. Du nämner dock att den tjänsten som du avser att söka avser en anställning som behandlingspedagog. Om det behövs för att pröva om en anställning eller ett uppdrag i en verksamhet som avser vård har arbetsgivaren rätt att få uppgifter ur registret om någon (10 § Lag om belastningsregister). Detta förutsätter dock att brottet föranlett någon annan påföljd av än penningböter och att det rör sig om en anställning inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda eller vård av barn och ungdom (21 § Förordning om belastningsregister).

Vidare ska det framhållas att det inte finns något förbud mot din blivande arbetsgivare att under rekryteringsprocessen begära att du ska lämna in en kopia av utdraget. Eftersom en brottmålsdom är i regel en offentlig handling kan arbetsgivaren också begära ut sådana domar direkt från domstolar med stöd av offentlighetsprincipen.

Huruvida arbetsgivaren kan självmant begära utdrag ur belastningsregistret eller inte beror, såsom framgått ovan, om brottet som du blivit dömd för föranlett någon annan påföljd än penningböter och om anställningen som du avser att söka är inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda eller vård av barn och ungdom.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar.

Vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2617)
2021-06-13 Påverkar prick i registret min framtid?
2021-06-06 Hur länge finns villkorlig dom och dagsböter kvar i belastningsregistret?
2021-05-31 Falsk angivelse eller falsk tillvitelse?
2021-05-30 Strider ett födelsedagsfirande med 44 personer i en park mot pandemilagen?

Alla besvarade frågor (93124)