Vem har rätt att ärva när arv preskriberas?

2017-11-08 i Arvsordning
FRÅGA
Min dotters far ärvde pengar efter sin mormor för 9 år sedan. Han har pga att han valt att hålla sig borta och bo utomlands ej löst ut arvet. Så det har förvaltats av en god man. Min dotters far har en bror som bor i Sverige och han berättade att nästa år när de då gått 10 år tillfaller arvet honom då min dotters far ej löst ut det. Jag trodde arvet skulle tillfalla min dotter. Är arvsföljden så?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv finns i Ärvdabalken. Utgångspunkten vid arv är att den avlidnes bröstarvingar ärver först (ÄB 2:1). En bröstarvinge är familj i rakt nedåtstigande led, det vill säga barn, barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare. Barn ärver först, och om de avstår från sitt arv eller är avlidna så ärver deras barn, och så vidare. Din dotters far och hans bror har arvsrätt på grund av att de är bröstarvingar till sin mormor.

Hur lång tid din dotters far har på sig att göra anspråk på arvet beror på hur just er situation ser ut. När en bouppteckning görs finns nämligen en möjlighet att kalla på arvingar som befinner sig på okänd ort. Den som hade boet i sin vård kunde då gjort en anmälan till Skatteverket att ett meddelande skulle publiceras. Om ett sådant meddelande publicerades skulle din dotters far behöva göra anspråk på arvet inom fem år från publiceringen (ÄB 16:1). Om en kungörelse inte har gjorts så har han dock tio år på sig att ta ut arvet, så hans bror kan ha rätt i detta (ÄB 16:4).

Beroende på hur förhållandena såg ut vid arvskiftet så förlorar din dotters pappa alltså sin rätt till arvet efter fem eller tio år (ÄB 16:7). Det kallas att arvsrätten preskriberas. Då ska arvet fördelas som om han avlidit före sin mormor (ÄB 16:8). Eftersom han har en dotter går hans del av arvet till henne, och inte till brodern. Det är hennes rätt som bröstarvinge till sin far och hans mormor. Endast om han inte hade haft några egna barn hade hans del av arvet gått till brodern.

När hans arvsrätt preskriberas så går dock även din dotter miste om arvet (se HD:s dom i NJA 1997 s. 285). Om ett meddelande publicerats så har hennes rätt alltså redan preskriberats, eftersom det gått nio år sedan mormodern avled. Är preskriptionstiden emellertid tio år finns det lite tid kvar, och det är då viktigt att ni gör anspråk på arvet så snart som möjligt så att din dotter kan få ut det. Detta kan ni göra genom att kontakta den gode mannen som förvaltar arvet.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1669)
2021-09-28 Den legala arvsordningen och bröstarvingars arvslott
2021-09-27 Syskonbarns rätt till arv
2021-09-23 Vem ärver min bror?
2021-09-22 Om jag dör innan mina föräldrar, är det då min fru eller mitt barn som kommer ärva?

Alla besvarade frågor (95952)