Vem har hand om bouppteckningen?

FRÅGA
Hej! Jag är adopterad av min styvfar i vuxen ålder. Nu har min biologiska far gått bort och hans fru hann strax före sin egen bortgång, endast några veckor efter min biologiske fars, nämna att jag fanns medtagen i hans testamente. Min fars bouppteckning hann aldrig göras klar och nu vill hans bortgångna frus son att jag ska hantera kontakter m m kring hans bouppteckning som ansvarig. Jag funderar på vad som är praxis. Är det jag, som väl egentligen bara i lagens namn är "vem som helst", som kan och bör hantera kontakter kring hans bouppteckning eller är det hennes arvtagare (tre särkullbarn) som i egenskap av hennes dödsbo ska och bör hantera även min biologiske fars bouppteckning? Det handlar inte om ovilja från min sida. Jag hjälper gärna till, men frågan är om jag ens räknas som något annat än en utomstående fram till dess att bouppteckningen är klar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Av omständigheterna ovan, förstår jag att du vill veta vem som ska hantera din biologiske fars bouppteckning.

Dödsbodelägare
Dödsbodelägare kallas de som har rätt till arv p.g.a. antingen lag eller testamente. Den första typen är den som tillhör den avlidnes släktningar, d.v.s. gemensamma barn o.s.v. När det kommer till dödsbodelägare p.g.a. testamente, ska personen ifråga har rätt till en bestämd andel av den avlidnes tillgångar för att kunna klassas som dödsbodelägare, även kallad universell testamentstagare.

Om en person istället har rätt till en specifik sak/summa räknas denne inte som dödsbodelägare, utan som legatarie.

Om den avlidne har en efterlevande make/maka och denne är vid liv har den, enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken, rätt till arvet först innan det gemensamma barnet. Detta innebär i sin tur att det är den efterlevande maken/makan som är dödsbodelägare i detta fall istället för de gemensamma barnen.
OBS. detta gäller enbart när det finns en efterlevande make/maka och gemensamma barn.

Saknas det arvingar och testamente, blir det allmänna arvsfonden som är dödsbodelägare. Dennes uppgift är bl.a. att verka för allmännyttiga ändamål.

Dödsboet
Dödsboet består av den avlidnes kvarlåtenskap och det är dödsbodelägarna som har ett gemensamt ansvar för det. Ansvaret går ut på att utreda dödsboet, se över tillgångar och skulder, upprätta bouppteckning samt delta i arvsfördelningen. Dödsbodelägarna är även ansvariga för arvskiftet, vilket ska ske enligt testamentet om ett sådant finns.

Bouppteckning
Det är, som nämndes ovan, de som ingår i dödsboet som tillsammans ska se till att en bouppteckning blir gjord. Detta ska göras inom tre månader från dödsfallet och lämnas in till Skatteverket en månad därefter. Det går även att utse en boutredningsman eller en testamentsexekutor för att se till att bouppteckningen görs. De får dock inte agera förrättningsman samtidigt.

Bouppteckningen är en lista över tillgångar och skulder som den avlidne hade på dödsdagen. Om den avlidne var gift ska också den efterlevande makens tillgångar och skulder tas upp i bouppteckningen.

Själva bouppteckningen i sig ska göras av två personer som kallas bouppteckningsförrättare. Förrättaren får inte vara dödsbodelägare, efterarvinge eller ombud för någon av dem. Det finns inga jävsregler, utan den som är gift med någon av dödsbodelägarna kan även vara förrättare. Det finns inga andra kvalifikationskrav än att förrättaren ska vara kunniga och trovärdiga. Ex. på sådana trots att kraven på kvalifikationer inte är så hög, brukar vara begravningsbyråer, jurister, advokater o.s.v.

Båda förrättare ska skriva under bouppteckningen och intyga att allt blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förmåga.

En person som väl känner till boets egendom, till exempel en efterlevande make, ska lämna uppgifter om boet vid bouppteckningen (bouppgivare). Alla dödsbodelägare ska kallas till förrättningen men det finns ingen skyldighet att vara med.

Sammanfattningsvis är det så att dödsbodelägare är de som har hand om dödsboet, inbegripet i detta är ansvaret för att bouppteckningen blir gjord. Detta ska dock göras av två förrättare som inte får vara dödsbodelägare.

OBS! du är enbart dödsbodelägare om du har rätt till en bestämd andel, har du rätt till en specifik sak/summa är du inte dödsbodelägare.

Jag hoppas att detta var till hjälp och återkom gärna med fler fråga!

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1092)
2021-07-04 Hur fördelas arv mellan särkullbarn och efterlevande make?
2021-07-01 Fullmakt vid bouppteckning
2021-06-30 Kan jag omvärdera bostadsrätten trots att en bouppteckning har gjorts?
2021-06-30 Värdering av fastighet vid bouppteckning

Alla besvarade frågor (94160)