Vem har företräde vid uppsägning på grund av arbetsbrist?

FRÅGA
Hej! Jobbar på ett äldreboende. De har nu stängt en avdelning, varpå det finns övertalig personal. Vi är 3 stycken som har vikariat men på grund av övertalig personal så kommer det endast att finnas ett vikariat kvar i vår. Vi undrar nu vem som har rätt till vikariatet. 2 av oss är i 50-års åldern och utbildade undersköterskor, 1 är 67 år och ej utbildad undersköterska. Chefen hävdar att det är hon som är 67 år som har rätt till det, då hon anställdes före oss som är utbildade samt att det är hon som just nu går på det vikariatet. Hennes vikariat kommer därför att förlängas i april medan vi andra två får sluta. Vi som är i 50-års åldern är båda lasade. Är det verkligen rätt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I lagen om anställningsskydd [LAS] finns turordningsregler som är vägledande för i vilken ordning som uppsägningar av anställda ska göras i. Givetvis är det möjligt för arbetsgivaren att avtala om en annan turordning i ett kollektivavtal, under förutsättningen att turordningen inte strider mot god sed, allmän moral eller är diskriminerande.

Turordning enligt lagen om anställningsskydd [LAS]

Eftersom du inte anger om din arbetsgivare omfattas av något kollektivavtal, utgår jag ifrån turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd [22 § LAS]. Som huvudregel gäller att den som arbetat längst på arbetsplatsen är den som får hållas kvar. Om det är så att du och de andra vikarierna har arbetat lika lång tid gäller det att den som är äldst som får arbeta kvar, förutsatt att den har kompetensen för arbetet [22 § fjärde stycket, LAS]. Det finns ingen skyldighet genom lag för din arbetsgivare att kvarhålla den 67-åriga kvinnan som anställd eftersom hon uppnått viss ålder där det är tillåtet för en arbetsgivare att säga upp en just för att en är 67 år gammal. Dock får givetvis din arbetsgivare själv bestämma och om det är så att denne vill ha kvar den 67-åriga kvinnan så får hon vara kvar om hon har kompetensen för det arbete som krävs.

Utöver kompetens krävs det även att en person är personligt lämplig. Inom din bransch innebär detta att personen som arbetar som undersköterska måste ha en viss personlighet för att passa för arbetet. Exempelvis vara lugnande, glad, ordentlig. Vad som är personligt lämpligt för en undersköterska är något som arbetsgivaren själv bestämmer.

Turordning enligt kollektivavtal

Om det är så att din arbetsgivare omfattas av ett kollektivavtal får denne själv bestämma turordningen precis hur den vill, så länge det inte strider mot god sed, allmän ordning eller är diskriminerande på något sätt. Turordningen skulle exempelvis kunna strida mot god sed om ett krav för att få stanna kvar var att man hade blont hår. Med det menar jag att i strid med god sed är när arbetsgivaren har ett krav som inte är sakligt grundat och inte en förutsättning för att ha arbetet. Det verkar dock inte som att något sådant förekommit i detta fallet. Diskriminerande verkar det inte heller vara, då turordningen inte baseras på kön, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, etnicitet, funktionsnedsättning eller ålder.

Sammanfattningsvis skulle jag därmed vilja säga att utefter den information jag fått av dig och utefter den information jag presenterat för dig, är det upp till din arbetsgivare att bestämma att den 67-åriga kvinnan ska få stanna kvar före er oavsett om det rör sig om ett kollektivavtal eller ett personligt avtal. Däremot krävs det att den 67-åriga kvinnan har tillräcklig kompetens för arbetet för att få stanna kvar. Dessutom kan inte din arbetsgivare välja att hålla kvar 67-åringen framför er om ni har arbetat där längre. Det är bara när ni arbetat lika lång tid som det blir aktuellt att diskutera vem som har företräde på grund av ålder och kompetens. I ditt fall kan det bli rimligt att diskutera med din arbetsgivare angående din kompetens och din personliga lämplighet kontra 67-åringen som inte var utbildad.

Hoppas du fick svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig om du undrar något mer!

Med vänlig hälsning,

Matilda Hetlesaether
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1927)
2022-01-27 Fråga om uppsägning vid provanställning
2022-01-26 Vilken uppsägningstid gäller för en arbetstagare som vill säga upp sig?
2022-01-25 Fråga om uppsägning
2022-01-23 Kan man avstängas om man inte är vaccinerad mot covid?

Alla besvarade frågor (98701)