Vem har bevisbördan vid misskötsamhet på arbetet?

FRÅGA
Kan en chef omplacera och ge skriftlig varning som kan resultera i uppsägning genom att ange samarbetsproblem med arbetskollegor som är helt anonyma?Kan en chef ljuga utan att kunna bli ifrågasatt är frågan
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Vad som är misskötsamhet på arbetsplatsen avgör arbetsgivaren. Skriftliga varningar är till för att dokumentera misskötsamheten. Huruvida någon vittnar är egentligen inte relevant i frågan, men de har rätt att vara anonyma ifall de vill det, i syfte att undvika konflikt. Om frågan kommerupp till dn juridiska nivån kommer detta inte gå att göra dock.

Arbetsgivaren har en skyldighet att försöka ta till mindre ingripande åtgärder innan arbetstagaren sägs upp pga. misskötsamhet (7 § LAS), vilket verkar ha varit fallet här.

Anklagelser av alla typer måste backas upp med bevis, annars kan de bortses från i frågor om lag.

Mitt råd är att du kontaktar ditt fackombud, som kan företräda dig. De är i en mycket bättre förhandlingsposition än vad du är som enskild gentemot din chef.

Jag hoppas du har fått svar på dina frågor

Med vänlig hälsning,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll