Vem har bevisbördan vid felparkering?

Jag hade "ställt" min bil (transportbil) på en lastzoon och fick p-bot, med motiveringen att jag inte kan bevisa att jag höll på med lastning eller lossning, vilket är tillåtet. Gäller omvändbevisföring, dvs att jag måste bevisa min oskuld eller är det parkeringsbolaget som skall bevisa min skuld. Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om bevisbörda vid (fel)parkering är i mångt och mycket beroende av vad som fastställts i praxis. I det följande kommer jag att redogöra för dig vem som enligt praxis har bevisbördan och när den går över på andra parten.

Parkeringsbolaget/kommunen har den inledande bevisbördan

Bevisbördan för att du felparkerat ligger initialt på den kommun eller markägare för vars räkning parkeringsanmärkningen utfärdats (NJA 2013 s. 711 p.7). I detta fallet är det således från början kommunen eller parkeringsbolaget (beroende av om det är kommunal eller privat mark) som har bevisbördan för att en felparkering skett.

Anteckning om felparkering utgör ett starkt bevis och bevisbördan övergår till dig

När en parkeringsanmärkning utfärdas utgör en anteckning om felparkering ett starkt bevis. Kommunen/parkeringsbolaget har således uppfyllt sin bevisbörda genom att utfärda parkeringsanmärkningen och den anteckning som skett därom. För att undslippa betalningsansvar övergår bevisbördan till den som fått parkeringsanmärkningen och påståtts ha felparkerat.

Bevisbördan innebär att vederbörande måste lämna en trolig redogörelse för omständigheterna vid parkeringen eller framställa någon form av bevisning som medför att invändningen mot avgiften framstår som så trovärdig att den inte kan lämnas utan avseende (NJA 2001 s. 889). Enbart ett påstående om att felparkering inte har skett är inte tillräckligt för att betalningsansvar ska undanröjas (NJA 2013 s. 711 p.7 med hänvisning till NJA 2001 s. 889).

I ditt fall innebär det att kommunen/parkeringsbolaget uppfyllt sin bevisbörda genom den anteckning som skett i samband med utfärdandet av parkeringsanmärkningen. I det fallet övergår bevisbördan till dig. För att undslippa betalningsansvar måste du antingen lämna en trolig redogörelse för omständigheterna vid parkeringen eller bevisa att det faktiskt rörde sig om lossning/lastning. Anledningen till att bevisbördan skiftar mellan parterna är att det annars skulle vara väldigt enkelt för den som de facto felparkerar att undslippa parkeringsböter genom att hävda att det skedde lossning/lastning och inte var en parkering.

Mitt råd till dig är att försöka hitta någon form av bevisning för att det faktiskt rört sig om lossning/lastning. Eventuella vittnen eller eventuellt företag som du levererat eller tagit emot varor från i samband med att du uppställde fordonet kan vara exempel på bevisning.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo