FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt12/06/2022

Vem har bevisbördan i mål om fortkörning och tjänstefel, och hur uppfyller man beviskraven?

Hejsan! Jag körde 90 på motorvägen och efter en rundel kom det en civilpolis bil utan blåljus och hellljusade mig och samtidigt tuttade. Jag blev rädd undrade vem det är, jag fortsatte köra typ 40 meter sen kom de och bromsade framför mig. En av poliser kom springande och hade handen på tjänstevapnet, båda två drog ut mig ur bilen med en oprofessionellt beteende och säger att jag körde mer än 140km/tim men visar inga bevis. Sen tog de blod och urinprov av mig sen förhörde de mig. Just nu misstänkte de mig för drograttfylleri, ej anpassat hastighet, för kort avstånd till framförvarande fordon. Hur ska jag bevisa att de hade riktigt dåligt beteende mot mig och anklagar mig för nåt jag inte gjorde? Tack i förhand!

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! 

Jag tolkar din fråga som att du inte anser dig ha gjort dig skyldig till fortkörning och eventuellt vårdslöshet i trafik, att polisen inte lagt fram några bevis för att du skulle ha gjort det och att du inför en eventuell rättegång undrar hur och om du behöver motbevisa deras påstående. Jag kommer i mitt svar inte att gå in på drograttfylleri, eftersom ni kommer att få testresultat från proverna och bevisfrågan därför inte kommer att vara oklar rörande det eventuella brottet. 

Anklagelser om något som du inte anser dig ha gjort 

Du behöver inte bevisa att de anklagar dig för något du inte har gjort, eftersom vi i Sverige för de flesta brott, däribland de som du är misstänkt för, inte har valt att lägga bevisbördan på den som påstås ha begått brotten. Bevisbördan ligger istället på åklagaren, som bara ska åtala om hen bedömer att det kan styrkas dels att ett brott har begåtts och dels av just dig. För att bli dömd för ett brott ska det vara ställt "utom rimligt tvivel" att brottet har begåtts av dig. Det är ett högt beviskrav som åklagaren har full bevisbörda för. Om åklagaren väljer att åtala dig kommer det för fällande dom troligen att krävas att poliserna kan uppvisa en uppmätt hastighet som stödjer det dem påstår (att du kört i 140 km/h), antingen från laser eller från polisbilen. Skulle den visa 140 km/h är det svårt för dig att motbevisa att deras mätinstrument skulle vara felaktiga och att hastigheten inte stämmer, men om de inte kan bevisa att du kört för fort eller nära framförvarande fordon kommer domstolen troligen göra bedömningen att beviskravet inte är uppfyllt och att du inte ska dömas för brott.

Polisens oprofessionella handlade

Vad du kan göra nu

Beträffande polisens oprofessionella handlande så kan du anmäla dem för tjänstefel. Det är ett brott som begås av de som uppsåtligen eller av oaktsamhet, vid myndighetsutövning (såsom polis i tjänst), genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften (20 kap. 1 § BrB). Om brottet är ring döms dock inte till ansvar (20 kap. 1 § 1 st. 2 men. BrB). I förarbetena anges att det i bedömningen av vad som ska anses vara ringa ska beaktas i vilken mån du har drabbats av skada eller om det förelegat en mera påtaglig risk för skada eller olägenhet. Det anges också att både enskilda och allmänna intressen kan ha betydelse i bedömningen (Prop. 1988/89:113 s. 17). Det är svårt för mig att göra en bedömning av om deras agerande utgör tjänstefel och isåfall om det endast är ringa, varför jag uppmanar dig att anmäla. 

Hur du gör en anmälan

En anmälan görs till avdelningen för särskilda utredningar, SU. Det är en oberoende avdelning inom Polismyndigheten som utreder misstänkta brott som b.la. poliser kan ha gjort sig skyldiga till. Det kan du göra genom att ringa 114 14 eller gå till receptionen på en polisstation. Om du väljer att gå till en station, säger du att du vill anmäla en polisanställd så att du får prata med en person som är behörig att ta upp en sådan anmälan.  

Bevisningen

Precis som åklagaren har bevisbördan för att du har begått ett brott, är det du som har bevisbördan för att poliserna begått tjänstefel. Det kommer troligen bli relativt svårt för dig att bevisa, om inte polisen hade på sig kameror eller du spelade in bild eller ljud på händelsen. Det bevis du skulle ha om det varken finns bild eller ljud är de förhör som kan hållas med de två poliserna. 

Hoppas att du fick svar på din fråga. Om det fortfarande är någonting du undrar över, så är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!

Med vänliga hälsningar,  

Alexandra Holmér SposatoRådgivare