Vem har bevisbördan för en fordran?

2020-06-04 i Fordringar
FRÅGA
Hej! Jag har ett skuldebrev, där jag är långivare. Person x låntagare. Hen hävdar nu att detta skuldebrev inte gäller. Vill inte betala. Vad händer vid en ev stämning? Vem ska bevisa vad som gäller? Jag har skuldebrevet med hans underskrift, daterat och med namnförtydligande. Om vi utgår ifrån att skuldebrevet är riktigt och att jag nu efter att inte ha fått betalt ställt in krediten till full betalning. Skuld + ränta. Finns dessutom en inspelning av underskrift tillfället.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Inom civilrätten brukar den oskrivna regeln "den som påstår något har bevisbördan för påståendet" tillämpas. Eftersom du påstår att person X har en skuld till dig så har du bevisbördan för det. Skuldebrevet som du har brukar i allmänhet innebära att du uppfyllt beviskravet för att person X har en skuld till dig. Om person X sedan har en invändning, exempelvis att skuldebrevet är förfalskat eller att hen redan har betalt sin skuld, så hoppar bevisbördan över till person X. Det är då upp till person X att bevisa att hen inte ska betala dig på grund av invändningen som hen kommer med.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (762)
2021-01-16 Vilken lag reglerar hur många dagar en privatperson ska ha på sig att betala en faktura!
2021-01-07 Kan man bestrida en regelrätt dröjsmålsräntefaktura?
2021-01-06 Hur lång tid har jag på mig för att bestrida en faktura?
2021-01-01 Finns det en giltighetstid för ett skuldebrev?

Alla besvarade frågor (88149)