Vem har bevisbördan för att kravbrev mottagits?

2018-10-30 i Fordringar
FRÅGA
Hej Fodringsägaren påstår att dom sänt brev till mig men påstår att dom fått dom i retur bör dom inte kunna bevisa det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är borgenären (fordringsägaren) som har bevisbördan för att ett brev har kommit till gäldenären (den som står i skuld) (se NJA 1996 s. 809). Däremot behöver inte borgenären visa att gäldenären rent faktiskt läst brevet och tagit del av dess innehåll.

Om borgenären skickar ett flertal försändelser som inte kommer i retur får det antas att åtminstone något av kravbreven kommit fram (se NJA 2007 s.157). Hur många försändelser som måste skickas är oklart, men 2-3 stycken torde räcka.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Vänligen,

Alice Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (544)
2019-03-19 Måste en arbetstagare som fått för mycket lön betala tillbaka? Fråga om condictio indebiti.
2019-03-13 Vad händer om jag får tillbaka för mycket i växel och inte lämnar tillbaka pengarna?
2019-03-12 när pengarna inte dras från kontot
2019-03-05 Har borgenär informationsplikt gentemot borgensman?

Alla besvarade frågor (66900)