Vem har bäst rätt till egendom vid obehörigt förfogande?

FRÅGA
Hej. Om någon har sålt en bil som har ett giltigt återtagandeförbehåll och det i avtalet är för denne förbjudet att sälja bilen vidare innan bilen är betald. Om personen säljer den obetalda bilen ändå trots förbud till någon som köper i god tro. Vem har mest rätt till bilen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att bilköpet gjordes på avbetalning, och att det är av denna anledning som säljaren har förbehållit sig äganderätten till bilen tills dess att den är slutbetald.

Genom att sälja bilen trots att den inte är slutbetald kan man eventuellt ha gjort sig skyldig till brottet olovligt förfogande (Brottsbalken 10 kap. 4 §), och därmed riskera straffrättsligt ansvar.

Utöver det straffrättsliga ansvaret så kvarstår att besvara den sakrättsliga frågan som du ställer, det vill säga vem som har bäst rätt till bilen. För att den nya förvärvaren – köparen – ska anses ha bäst rätt, krävs att denne har gjort ett godtrosförvärv. Bilen är ett lösöre, dvs. lös egendom och godtrosförvärv av lös egendom regleras i Godtrosförvärvslagen (2 §).

Eftersom jag inte får några mer detaljerade omständigheter av din fråga är det svårt för mig att bedöma om köparen har gjort ett godtrosförvärv eller inte. Du skriver att personen var i god tro, vilket är en del utav bedömningen. Utöver den goda tron (som dessutom skall gå att bevisa), krävs det att det har skett en tillräcklig besittningsövergång, det vill säga att den nye köparen har fått full tillgång till bilen och att säljaren till bilen inte längre kan bruka denna. Om köparen har flyttat bilen och är den enda personen som har bilnycklar till denna, skulle man kunna säga att kravet på tillräckligt rådighetsavskärande är uppfyllt och i sådana fall har personen gjort ett godtrosförvärv och har därmed också bäst rätt till bilen. Bedömer man istället att köparen inte var i god tro och att bilen inte har överflyttats i tillräcklig utsträckning till den nye köparen, är det den ursprungliga ägaren till bilen (i det här fallet bolaget som sålde bilen på kredit), som har bäst rätt till denna.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

David Ekenberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (387)
2020-08-04 Vad händer med egendom som blir kvar hos annan ifall personen går bort?
2020-07-24 Kan en arbetsgivare kräva tillbaka misstagsbetalningar?
2020-04-29 2 § räntelagen översatt till vardagligt språk
2020-04-29 När upphör mitt borgensåtagande?

Alla besvarade frågor (82757)