Vem har arvsrätt när en bröstarvinge har avlidit före sin förälder?

2020-09-17 i Arvsordning
FRÅGA
Person X var gift vid sin bortgång, Han hade inga gemensamma barn med sin "nya" fru, men Person X hade en dotter sedan ett tidigare äktenskap (inga barnbarn). Om dottern hade varit vid liv vid faderns bortgång hade dottern fått ärva efter sin fader, men vad är det som gäller om dottern var avliden sedan tidigare? Dottern hade inga barn men var gift och efterlämnade en änkling. Dotterns moder lever.Vem ärver efter Person X - hans nya fru, den avlidna dotterns make eller den avlidna dotterns moder? Vi vet inte om det finns något testamente.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 2 kap 1 § Ärvdabalken så är det bröstarvingar (avkomlingar) som ska ärva i första hand. Om en bröstarvinge går bort före sin förälder och denne hade egna barn så får dessa träda i sin förälders ställe och ärva istället för sin förälder (2 kap 1 § 2 st Ärvdabalken). Rätten att träda i någons ställe och ärva kallas för istadarätt och gäller endast avkomlingar till den arvsberättigade.

I andra hand är det arvlåtarens föräldrar och syskon som har arvsrätt (2 kap 2 § Ärvdabalken) och i tredje hand dennes mor- och farföräldrar (2 kap 3 § Ärvdabalken).

En make har arvsrätt enligt 3 kap 1 § Ärvdabalken och ärver med fri förfoganderätt, och inte med full äganderätt. Detta innebär bl.a. att maken inte får testamentera bort arvet. Vid den efterlevande makens död har den först avlidne makens släktingar rätt till efterarv.

I detta fall har person X inga bröstarvingar vid liv. Hans dotter gick bort före honom och hade inga egna barn. Jag tolkar det som att han inte heller har några andra arvsberättigade släktingar vid liv eftersom det inte har nämnts ovan. När det gäller dotterns mor och make så har de ingen rätt att ärva istället för henne eftersom istadarätten endast gäller avkomlingar. Detta innebär alltså att X maka kommer att ärva allting, såvida det inte finns någon annan arvsberättigad enligt testamente.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Vanessa Hannah
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1565)
2021-02-21 Arvsordningen
2021-02-21 Vem ärver efter vår far och kan mina bröder skriva över sina andelar på mig?
2021-02-19 ​Arvsfördelning och rättsverkan av en adoption
2021-02-08 Inga barn - vad händer med bostad om ena maken dör?

Alla besvarade frågor (89488)