Vem har arvsrätt efter min bortgång?

Jag är äldre ensamstående med två barn. Har precis förlorat ett av mina barn. Barnens pappa är i livet. Vi har varit skilda i 25 år. Vad händer vid min bortgång - vem ärver mig? Vem tillfaller mitt avlidna barns del - hans pappa eller broder? Om svaret bir ja (att pappan ärver - kan jag på något vis testamentera hans del till mitt andra barn?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga återfinns i ärvdabalken (ÄB).

Då en person avlider ska personens tillgångar fördelas. Tillgångarna kan fördelas på olika sätt. Om personen efterlämnar ett testamente kommer tillgångarna att fördelas i enlighet med detta. Det krävs dock att testamentet är upprättat i laga form. Om det inte finns något testamente fördelas tillgångarna i enlighet med den legala arvsordningen i ärvdabalken.

Arvsordningen vid din bortgång
Vid din bortgång kommer din kvarlevande son att ärva allt, förutsatt att din avlidna son inte har några barn (2:1 ÄB). Den avlindas bröstarvingar ingår nämligen i den första arvsklassen och är därmed först att ärva.
Svensk arvsrätt präglas av en princip kallat istadarätten och möjliggör för en person att ärva i sin förälders ställe. I detta fall innebär det att om din avlidna son efterlämnar egna barn, kommer de att ärva sin faders del. Hälften av din kvarlåtenskap kommer då att gå till din kvarlevande son, och hälften till din avlidnas sons barn.

Om du har testamente
Testamente är ett förordnande för dödsfall. Huvudregeln är att testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen (10:1 ÄB). Testatorn, den som utfärdar testamentet, ska underteckna handlingen i två vittnenas närvaro. Vittnena ska bestyrka testamentet genom sina underskrifter. Om du upprättar ett testamente enligt det sätt som anges i lag kan du genom det fördela din kvarlåtenskap som du själv vill.

Arvsordning efter din son
Då jag svarar på denna fråga kommer jag att utgå från att din son inte har några barn. Om så skulle vara fallet, kommer hela arvet att tillfalla dom (2:1 ÄB).
Av 2:2 ÄB framgår att då det inte finns några barn ska arvet fördelas mellan arvlåtarens föräldrar med hälften var. Detta innebär att du och hans far kommer att dela på arvet med hälften var.

Att testamentera bort annans egendom är inte möjligt. Testamente är en strängt personlig handling och får aldrig företrädas av någon annan. Om din son inte hann upprätta ett testamente i laga form innan sin bortgång, kommer hans kvarlåtenskap att tillfalla dig och hans far med hälften var, i enlighet med den legala arvsordningen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Aksinja RönnlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”