Vem har arvsrätt efter en person som är ogift och barnlös?

2017-05-13 i Arvsordning
FRÅGA
Om föräldrar är döda ärver halvsyskon, syskonbarn till person som inte är gift eller har egna barn? Om så inte är fallet, kan denne ogifte barnlöse person testamentera all sin kvarlåtenskap till en vän?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv finns i Ärvdabalken, den hittar du här.

Om en avliden person inte har några barn är det i första hand den avlidnes föräldrar som ska ärva hälften var av arvet. Om den avlidnes föräldrar är döda så delar istället föräldrarnas barn (dvs. den avlidnes syskon) lika på arvet. Om ett syskon är avlidet ärver det syskonets barn i syskonets ställe.

Om det finns halvsyskon till den avlidne så ärver halvsyskonet lika stora del av den gemensamma förälderns del av arvet som de andra helsyskonen. Detta kan illustreras med ett exempel:

Person X är ogift och barnlös. När X dör efterlämnar hon 200 kr. Om X föräldrar lever så ärver de lika stor del var. I detta fall skulle alltså föräldrarna ärva 100 kr vardera. Om föräldrarna är döda så är det istället X:s syskon som får dela på X:s arv.

Person X har tre helsyskon som vi kallar A, B och C. X har även ett halvsyskon som vi kallar Ö. Ö och X har samma pappa men inte samma mamma. Pappan skulle, om han varit i livet, ärvt 100 kr av X. Om pappan är död ska alla pappans barn ärva lika stor del av arvet efter X. Det innebär att A, B, C och Ö ärver 25 kr vardera (100/4 = 25).

Helsyskonen A, B och C får även ärva X:s mammas del av arvet. De ärver alltså ytterligare ca 33 kr vardera (100/3 = ca 33).

Totalt ärver alltså helsyskonen A, B och C 58 kr vardera (25 + 33 = 58). Halvsyskonet Ö ärver endast 25 kr. Svaret på din första fråga är med andra ord ja, halvsyskon och syskon eller syskonbarn ärver om föräldrarna inte lever. Allt detta framgår av Ärvdabalkens 2 kap. 2§.

Enligt Ärvdabalkens 7 kap. 1§ är det bara barn som har en laglig rätt att ärva sina avlidna föräldrar. Den arvsordning som jag beskrivit ovan gäller alltså bara om den avlidne personen inte har skrivit något testamente. Om ett testamente finns går det före den vanliga arvsordningen.

Svaret på din andra fråga är alltså ja, den avlidne kan testamentera all sin kvarlåtenskap till en vän om den avlidne varken har barn eller är gift.

Hoppas att detta besvarade dina frågor! Om du har fler frågor är du givetvis välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia Sikström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1636)
2021-07-21 Vilka har rätt till arv efter en ogift person?
2021-07-20 Hur fördelas arvet mellan bröstarvingar?
2021-07-20 Hur ser den svenska arvsordningen ut?
2021-07-20 Ärver änka sin svärförälder?

Alla besvarade frågor (94235)