FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning04/12/2018

Vem har arvsrätt efter den efterlevande maken?

Hej!

En efterlevande make utan gemensamma barn är på dödsfallsintyget ensam dödsbodelägare efter sin avlidna maka. Då har han fri förfoganderätt som make och ensam dödsbodelägare. (finns inget testamente eller annat skrivet) Makans föräldrar avlidna. Finns två halvsyskon till makan.

Frågan är om blivande efterarvingar som makans halvsyskon ska kallas till bouppteckningen och skrivas med i bouppteckningen då de inte finns med som dödsbodelägare?

Ska dödsboet och bouppteckningen behandlas som ensamdödsbo och det behöver inte göras något arvskifte heller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arvsordning finns stadgade i ärvdabalken (ÄB) som är tillämplig lag.

Vem har arvsrätt?

När en person avlider och inte har skrivit testamente fördelas kvarlåtenskapen enligt den legala arvsordningen. Enligt den legala arvsordningen är det först och främst den avlidnes bröstarvingar, dvs barn, som har rätt att ärva (2 kap. 1 § ÄB). Om den avlidne inte har några barn går arvet till hens föräldrar. Är dessa avlidna går arvet vidare till den avlidnes syskon. Även halvsyskon har arvsrätt (2 kap. 2 § ÄB). I tredje hand går arvet till den avlidnes mor- och farföräldrar eller deras barn om mor- och farföräldrarna är avlidna (2 kap. 3 § ÄB). Finns ingen arvinge går arvet till Allmänna arvsfonden (5 kap. 1 § ÄB).

Om den avlidne var gift ärver den efterlevande maken före den avlidnes släktingar. Om det finns barn ärver dessa före maken, men makens arvsrätt går före resterande släktingars arvsrätt (3 kap. 1 § ÄB).

Vem ärver den efterlevande maken?

Om den efterlevande maken ärver sin avlidne make blir den avlidne makens arvingar efterarvingar i den efterlevande makens bo. Den först avlidnes arvingar kommer ärva motsvarande del i den efterlevande makens bo som denne ärvde efter sin make (3 kap. 2 § ÄB).

När efterarvingarna fått ut sitt arv från den först avlidna maken fördelas den efterlevande makens arv på hans arvingar enligt den legala arvsordningen.

Blir den avlidna makans halvsyskon efterarvingar i den efterlevande makens dödsbo?

Eftersom den avlidna makan inte hade barn eller föräldrar i livet går arvet enligt den legala arvsordningen till hennes halvsyskon. Eftersom hon vid sin bortgång var gift ärver den efterlevande maken före halvsyskonen. Detta innebär att halvsyskonen blir efterarvingar till den efterlevande maken när han avlider.

Efterarvingarna är dödbodelägare i den efterlevande makens dödsbo (18 kap. 1 § tredje stycket ÄB). Efterarvingar ska kallas till bouppteckningen.

Sammanfattning

Makans halvsyskon blir efterarvingar i den efterlevande makens dödsbo. Dessa blir således dödsbodelägare och ska kallas till bouppteckningen. När efterarvingarna fått ut motsvarande andel i arv som den efterlevande maken ärvde med fri förfoganderätt efter sin maka ska makens kvarlåtenskap fördelas till hans arvingar enligt den legala arvsordningen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer så ställ gärna en till fråga!


Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?