Vem förhandlar om jag inte är fackmedlem men det finns kollektivavtal?

2021-06-09 i Fackförening
FRÅGA
Vem förhandlar åt mig om jag inte är fackansluten men det finns ett kollektivavtal?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om kollektivavtal regleras i lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Ett kollektivavtal är ett avtal som reglerar arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra på arbetsplatsen (23 § MBL). Kollektivavtalet som gäller på din arbetsplats har slutits mellan din arbetsgivare/en arbetsgivarorganisation och ett fackförbund och avgör den lägsta gränsen för vilka villkor som får gälla på arbetsplatsen.

En arbetsgivare som har ett kollektivavtal måste tillämpa det på sina anställda vare sig de är medlemmar i ett fackförbund eller inte (26 § MBL). Kollektivavtal blir alltså en del av det personliga anställningsavtalet mellan arbetsgivaren och alla arbetstagare.

Facket kan i sin tur inte företräda de som inte är medlemmar (oorganiserade), eftersom de inte omfattas av avtalet mellan facket och arbetsgivaren. Däremot kan facket hävda kollektivavtalet när arbetsgivaren bryter mot avtalsvillkoren gentemot icke-medlemmar. Detta för att det är viktigt att upprätthålla avtalet snarare än för att skydda de oorganiserade. Det ska nämligen aldrig vara lönsamt för en arbetsgivare att bryta mot kollektivavtal.

Facket kan alltså stå upp för icke-medlemmar, men stämmer sällan arbetsgivare när det endast handlar om de oorganiserades villkor. I praktiken blir det därför ofta den oorganiserade anställde själv som får förhandla med arbetsgivaren om arbetsvillkor.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Linn Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?