Vem för talan i frågor om underhållsbidrag?

2017-08-22 i Underhåll
FRÅGA
Jag ska skicka in en stämningsansökan då barnens far inte vill utbetala underhåll enligt ingånget muntligt avtal. Är det barnen som står som kärande i ansökan och kan båda barnen stå som käranden i en och samma ansökan? Behöver jag som vårdnadshavare till barnen deras fullmakt att företräda dem?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En förälders skyldighet att utge underhållsbidrag är en skyldighet mot barnet. Rätten att föra talan om att utfå underhållsbidrag tillkommer därför barnet självt. Detta innebär att det är barnet som är käranden i målet. Även om barnen blir part i målet är deras processbehörighet begränsad (det vill säga deras behörighet att föra sin egen talan), se 11 kap. 1 § Rättegångsbalken. Därför är det vårdnadshavaren som barnen bor tillsammans med som har rätt att som ställföreträdare föra barnens talan i frågan om underhållsbidrag.

Du ska alltså ange barnen som käranden i ansökan och det går bra att ange dem båda som käranden i samma ansökan. Du som vårdnadshavare behöver inte någon fullmakt att företräda dem eftersom du är deras ställföreträdare.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Hanna Lindsten
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?