Vem får läsa ens e-post?

FRÅGA
Vem får läsa mina mail
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arbetsgivaren har rätt att ta del av arbetstagarens arbetsrelaterade e-post. Arbetsgivaren får dock inte läsa arbetstagarens privata e-post, inte ens på jobbets e-postkonto, såvida det ej finns en stark misstanke om illojalitet eller brottslighet. Föreligger det en stark misstanke om illojalitet eller brottslighet har arbetsgivaren nämligen rätt att läsa även denna mejlkorrespondens.

Utanför arbetsgivarens rätt reglerar brottsbalken (BrB) 4 kap. dessa fall, se här.

Att olovligen läsa en annan persons meddelanden är ett angrepp på offrets personliga frid och kan leda till straffansvar. En viktig förutsättning för att de här handlingarna ska vara straffbara är dock att de verkligen begås olovligen. Om handlingarna inte är olovliga så är de inte heller brottsliga.

Om någon olovligen läser annans e-post eller sms så kan gärningen bestraffas som datorintrång eftersom båda handlingarna innebär att man bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling (BrB 4 kap 9 c§).

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1022)
2020-09-28 Får jag spela in ett samtal utan att den andre personen vet om det?
2020-09-28 Läsa och svara på flickvännens meddelanden - olagligt?
2020-09-28 Är det olagligt att hota om polisanmälan?
2020-09-26 Grov kvinnofridskränkning och dubbel bestraffning

Alla besvarade frågor (84525)